To av tre av dem som bor i Røyken, Hurum og Asker ville stemt ja til kommunesammenslåing hvis det hadde vært avstemning i dag. Eller: En av tre ville stemt imot kommunesammenslåing om spørsmålet skulle avgjøres i dag. Stryk det som ikke passer.

RHA bringer resultatene fra en undersøkelse som Sentio har utført for avisen. Den ble gjennomført rett før ferien og viser at motstanden mot kommunesammenslåingen når det gjelder våre tre kommuner, er relativt liten. De som er for sammenslåing vil selvsagt si at dette er hyggelige tall. Motstanderne vil nok hevde at motstanden er høyst oppegående selv etter tre år med sammenslåingsprosess.

Skal vi gjøre et lite forsøk på å tolke tallene i RHAs undersøkelse, så er det viktig å heve blikket – se det hele i et større perspektiv. Det foregår nemlig både debatter og prosesser med sammenslåing av kommuner og fylker ellers i landet, og noen steder er motstanden mot slike sammenslåinger langt større enn det vi ser i vårt eget distrikt.

Faktisk er motstanden mot kommunesammenslåingen – selv om det er en av tre som fortsatt er imot – ganske lav i forhold til det vi ser ellers i landet.

Vi kan også se det i lys av rikspolitikken, der de partiene som stadig fokuserer på negative konsekvenser ved såkalt sentralisering fosser fram på meningsmålingene. Denne bølgen ser ikke ut til å ha påvirket velgerne i nye Asker i særlig grad.

Vi må også ta i betraktning at sammenslåingsprosessen i Røyken, Hurum og Asker har pågått lenge, og at det først det siste året er kommet til overflaten saker som har skapt en viss grad av skjærmysler – for eksempel harmonisering av avgifter og gebyrer og renovasjonsordningen. Det er først etter at storkommunen er en realitet og etter at vi har sett den i aksjon en stund, at vi kan bedømme hvor vellykket dette er.

Tallene som Sentio har innhentet for RHA viser at motstanden er størst blant den yngre delen av befolkningen, men i alle tre nåværende kommunene er det et flertall for sammenslåing.

Derfor er dette gode tall å ta med seg i den videre prosessen, og kanskje er resultatet til og med en indikasjon på at konsensusprinsippet i fellesnemnda har bidratt til bedre oppslutning om sammenslåingen? Kanskje føler motstanderne at de er blitt hørt og tatt på alvor?