To åpnet konkurs på fem dager i Asker. 10 foretak er slettet eller oppløst

To foretak i Asker åpnet konkurs mellom 4. mai og 8. mai.