Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar: Uriktig fra direktør Lindboe i PBL

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er på utrykning mot bedre kontroll med pengebruken i private barnehager. Det gir grunn til uro. At foreldre og barn skal kunne være trygge på at barnas penger kommer barna til gode burde være et helt rimelig krav.

PBL-direktør Anne Lindboe hevder «barnehagene ikke er utenfor offentlig kontroll» som svar på mitt et leserinnlegg i Røyken og Hurums avis 31. januar, hvor jeg tar til orde for økt økonomisk tilsyn med private barnehager.

Brannslokking

At PBL-direktøren mener det er behov for å bedrive brannslokking i lokalaviser tyder på at jeg har truffet blink. Dette bør være en vekker for alle som opptatt av god kvalitet i barnehagesektoren når Lindboe rykker ut mot økt lokalt tilsyn av pengebruken i private barnehager.

Dessverre kommer PBL-direktøren samtidig med en rekke unyanserte og feilaktige påstander i sitt tilsvar, som sår tvil om presisjonsnivået hos Lindboe og PBL-ledelsen.

Lindboe hevder at forholdene som er avslørt i Asker, Oslo og Halden ikke «er representativt for tilstanden i private barnehager.» Mitt poeng er at det vet ikke jeg eller hun noe om, når økonomien i kun 1 av 100 barnehager er undersøkt.

Lindboe påstår videre at «kommunene ved gjennomgang av innrapporterte tall, regnskap og revisjon, i de andre 99 tilfellene har konkludert med at alt er i orden». Dette har hun rett og slett ikke belegg for å hevde.

Årevis omfattende svindel og juks

Det som er dokumentert gjennom tilsynsrapportene for Risenga, Torshovhagen og Klengstua barnehage er at det har foregått årevis med omfattende svindel og juks, til tross for at regnskapene har blitt revidert og innrapportert. Konklusjonen må derfor bli motsatt av det som PBL prøver å vri det til.

Som bevis for at kontrollen med sektoren er god trekker også Lindboe fram at revisor skal «attestere på at barnehagene bruker pengene i tråd med kravene i barnehageloven». Det virker underlig, for i barnehageloven står det klart og tydelig at det er kommunen som skal utføre tilsyn, ikke revisorene.

Det synes som PBL-direktøren med denne uttalelsen er på kollisjonskurs med tilsynsmyndighetene. I tilsynsrapporten for Torshovhagen skriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus eksplisitt: «En revisor vil ikke direkte undersøke regnskapet sett opp mot kravene som oppstilles i barnehageloven».

At store og grove tilfeller av juks og svindel kan gå under radaren i en stor kommune som Asker er problematisk. Det bør derfor være en vekker for både foreldre og private barnehageeiere at PBL-ledelsen er mer opptatt av kostnadene ved offentlig tilsyn, enn å sikre at vi har tilstrekkelig kontroll med pengebruken i sektoren.

Ikke overrasket over svaret

Jeg er dessverre ikke overrasket over Lindboes svar. PBL-ledelsen valgte i en uttalelse til Asker kommune å «gå god for tallene» ved Risenga barnehage den gangen kona mi og jeg sto fram og varslet, uten engang å ha sett på regnskapene. Det vitner om at ledelsen i organisasjon er mer opptatt av barnehageeieres økonomiske interesser enn hvordan barnas penger brukes.

Jeg savner også et godt svar fra PBL-ledelsen som forklarer hvordan kvaliteten for barna i Økernly barnehage ble bedre av at PBLs egen styreleder Eirik Husby hentet ut nær en million kroner i utbytte, samtidig som grunnbemanningen var vesentlig lavere enn gjennomsnittet i kommunen. Et utbytte han for øvrig har fått pålegg om å tilbakebetale.

Til slutt vil jeg kort kommentere at hvor jeg jobber ikke er relevant for hva vi som foreldre opplevde i Risenga barnehage, ei heller for forholdene avdekket av tilsynsmyndighetene ved Risenga, Torshovhagen og Klengstua.

Kommentarer til denne saken