I RHA torsdag 16. mai langer Toftes Framtid ut mot alt og alle ved sin formulering om at politiske innspill gjennom 1. mai-taler er å betrakte som misbruk av denne ærverdige dagen.

Dagen som fikk arbeidere til å styrke sine krav for et sterkere fellesskap, 8-timersdagen, ansvarlig arbeidsliv og sterkere rettigheter.

Politisk markedsføring - Misbruk av 1. mai? 

Eksplosivt krutt fra Toftes framtid

Her spares det ikke på kruttet for å si det eksplosivt. Alt fra amerikansk påvirkning og Ronald Reagan, til Arbeiderpartiets politikk sentralt, EØS-avtalen, og lokale forhold.

Jeg vet hvordan Arbeiderpartiet er organisert. De meningsytringer jeg formidlet 1. mai har støtte i eget partilag, i nye Asker Arbeiderparti og blant Arbeiderpartiets fylkespolitikere og stortingsrepresentanter. Og inne på Youngstorget.

Hvordan er Toftes Framtid organisert? Er det en person som raljerer for eget forgodtbefinnende eller støttes innlegget i RHA av et organisert miljø? Det er det grunn for å etterspørre. Toftes Framtid begynner å likne en politisk gruppering.

Slik jeg har fått opplyst har flere enn 700 undertegnet opprop for Toftes Framtid om tømmertransport gjennom Tofte sentrum. Og da undertegner man for Toftes Framtid og hva grupperingen står for.

Mange har også undertegnet på Tofte Framtids vegne mot biodrivstoff foran saksbehandlingen i Planutvalget for et år siden. Og da er det betimelig å spørre om Toftes Framtid som gruppe har valgt Svein Olsen som leder eller talsmann og slikt sett støtter tidligere og framtidige uttalelser og innlegg i RHA.

Er det slik at denne personen skriver på vegne av en stor gruppe, på vegne av alle dere som har undertegnet. Eller er det slik at Svein Olsen skriver i avisen som privatperson?

Er denne talspersonen til beste for Toftes framtid?

Hvis dere ikke støtter slike innspill tror jeg der lurt å finne en talsperson som kan kommunisere til det beste for Toftes Framtid. Slik jeg oppfatter denne talspersonen kan han umulig tjene saken dere kjemper for. Jeg bryr meg om Tofte, og vil gjerne ha en dialog med alle som gjør det samme. Men jeg må vite hvem jeg snakker med.

Norsk næringsliv generelt får også gjennomgå, så vel lokalt som sentralt. Og om ikke det er nok så sies at Miljødirektoratet har gitt tillatelser til oppstart av pilotanlegg for Silva Green Fuel som nærmest en «bukken til havresekken-ordning». Insinueres det med denne uttalelsen en eller annen form for korrupsjon?

Og nå er det heller ikke nok for Toftes Framtid å jobbe mot Statkraft og etablering av et pilotanlegg på Tofte. Til informasjon er fullskalaanlegg foreløpig ikke søkt om, og kan naturlig nok ikke dras inn nå.

At Toftes Framtid også er kritisk til at Arbeiderpartiet støtter Chemrings anlegg på Sætre, og delvis insinuerer at brannfakkelen fra Trond Røed om å flytte bedriften blir mobbet vekk av meg eller Arbeiderpartiet, får falle for uvitenhet.

Det er ikke Arbeiderpartiet alene som støtter bedriftens kamp mot markedskreftene som ønsker boligutvikling, men et kommunestyret valgt av innbyggerne i Hurum. At Arbeiderpartiet i flere år har støttet Chemring og alle de 130 ansatte som bidrar sterkt med kortreiste arbeidsplasser og økonomiske bidrag til kommunen er ingen nyhet.

Nyheten er at en slik bedrift blir satt i spill av Trond Røed. Godt støttet av Toftes Framtid ser det ut til.

I min tid som politiker i Hurum og nå også med fartstid i fellesnemnda for nye Asker har jeg så langt ikke registrert så mye skjult aggresjon mot Arbeiderpartiet som i nevnte innlegg.

At jeg ser ut som en statsmann på talerstolen på Sekkefabrikken tar jeg som et kompliment

At jeg blir angrepet personlig klarer jeg å riste av meg. Min påkledning skjærer heller ikke klar. Men, at jeg stiller i dress og slips på en høytidsdag som 1. mai, er for meg selvfølgelig. At jeg ser ut som en statsmann på talerstolen på Sekkefabrikken får jeg heller ta som et kompliment.

I en 1. mai tale gis det ikke rom for noen forsøk på å lure folk. I et år med valgkamp er det naturlig å ta opp saker som er sentral Arbeiderpolitikk og gjerne med sentrale stridstemaer. Det siste reagerer Toftes Framtid sterkt på og oppfatter dette som propaganda.

Hvordan de andre partiene i Hurum kommer til å forholde seg til Toftes Framtid kan ikke jeg gjøre noe med. Men slik dialogen nå går gjennom pressen er det utfordrende for meg og Arbeiderpartiet å kommuniserer konstruktivt.

Toftes Framtid bør tydeliggjøre sin organisering og ledelse. Da skal vi behandle Toftes Framtid på lik linje med andre som har ytringer i vårt demokratiske samfunn.

Statskrafts biodieselplaner på Tofte - Hva skjer?

Mens ungdommen streiker for klima foreslår politikere Ring 4 rundt Oslo, stikk i strid med våre klima- og miljøforpliktelser