Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til Statkrafts refs av Toftes Framtids leserinnlegg

Undertegnedes oppfatning av Statkrafts Knut Fjerdingstad og Geir Fugleseth som sympatiske og forstandige personer, slår brister etter å ha lest deres svar i RHA 30. mars på mitt leserinnlegg publisert 25. mars.

Her hadde de mulighet til å belyse påpekte konkrete problemstillinger og svare på rimelige spørsmål. Isteden velger de en arrogant og nedlatende tone; en jantelovinspirert retorikk hvor alle spørsmål og fakta havner i samme bås og blir karakterisert som feil, spekulasjoner og påstander … og som ikke er verd svar eller kommentar.

Videre forsøkes det å avlede oppmerksomheten fra kritiske spørsmål ved en feilaktig og ironiserende hentydning til at Toftes Framtid skal være imot rehabilitering av dammer, og har en teori om at målet egentlig er vindmøllepark.

Jeg vet ikke hvem dere prøver å overbevise, men denne spekulative forvrengningen av våre spørsmål i den forbindelse er lavmål som får stå for egen regning.

Man liker tydeligvis ikke kritiske spørsmål, hvorav noen er stillet i leserinnlegget 25/3 og flere spørsmål føyes gjerne til:

Hva er planen med den skjemmende skogen av råtnende, men høyst brannfarlige tømmer som er hauget opp på Askers flotteste kyst tomt med et unikt og spennende utviklingspotensial? Har bioenergimarkedet sviktet? Et marked som for få år siden hadde et enormt tømmerforbruk potensial. Kraftverket Drax i Yorkshire alene brant opp årlig nesten det dobbelte av hva som hogges i Norge per år ifølge rapporter. Det meste kom fra Nord Amerika. Sammen med biodiesel på tømmer ville norsk skog virkelig fått bein å gå på om dette fortsatte.

Les også: Grunnløst fra Toftes Framtid

Skal tømmerbergene på Tofte omdøpes til skogsavfall i stedet og brukes til biodiesel?

Hva betyr rammevilkår og forutsigbarhet for Statkraft? Dette er jo svært viktig for private, ansvarlige bedrifter selv om Corona nå har understreket at ingen kan spå sikkert om framtiden.

Man henviser til omsetningskrav i Norge på biodiesel innblandet i ordinær diesel. Det er jo i dag et økende fokus på totalregnskap og på å luke bort opportunistiske tiltak som søker lykken som bidragsyter til «grønt skifte». Hva betyr EUs kommende regelverk som vil underkjenne biodrivstoff og bioenergi basert på trevirke som «grønt», for Statkraft, – og for norsk omsetningskrav på litt sikt?

Det er i dag økende krav til restriksjoner på hva som kan godkjennes som bærekraftig skogsdrift fra flere hold. Klimaeffekt og artsmangfold står sterkt i fokus. Det siste er at gamleskogen gir best klimaeffekt ved å bli stående.

Les også: Statkrafts biodieselplaner i motbør og stampesjø – på tide å ro mot land?

Klimaplanen har tatt høyde for at ny kunnskap kan endre kriteriene for hva som er bærekraftig skogsdrift og mye tyder på at det går mot at dette kun vil omfatte hogst til bygningsmaterialer og diverse andre produkter, som også benytter skogsavfall,- men ikke til forbrenning som ved bioenergi og biodrivstoff. Krav om totalregnskap som ligger bak EUs nye regler vil presse dette fram.

Følger ikke Statkraft med i timen?

Etter mitt skjønn burde man bekymre seg for egen anseelse og at dette med «verdensledende teknologi» som man har snakket om i årevis, risikerer å bli omdøpt til «verdensledende flopp»

Kommentarer til denne saken