Toftes framtid og Statkraft

Først må jeg berømme Ivar Granum for et friskt og spenstig tilsvar...her får jeg så « øra flagrer». Det var vel ikke mer enn rimelig tatt i betraktning mitt innlegg 16. mai hvor jeg går hardt ut mot både Granum og AP.

Han har nok også rett i at ikke alle i Toftes Framtid er like begeistret for stilen på mine innlegg, - men de aller fleste er nok glad for resultatet, at det blir debatt og at kortene kommer opp på bordet.

I motsetning til Granum som hevder han har bred støtte for sine taler på 1. mai, herunder stortingsrepresentanter og Youngstorget, så har ikke jeg innhentet samtykke fra alle i Toftes Framtid for mine innspill.

Men Granum, er det virkelig riktig at Ap stortingsrepresentanter og Youngstorget har gitt deg grønt lys til å omtale Toftes Framtid som en gjeng håpløse romantikere som tror at man kan leve av utsikt og frisk luft?

Har du fått grønt lys til å ignorere at vi står for en stor, variert næringspark på fabrikktomta på Tofte med mange LOKALE arbeidsplasser som vi har gitt uttrykk for mange ganger? Skulle vi ignoreres fordi vi ikke er organisert på en måte som faller i Ap,s smak og med ditto lederskap? Må vi ha en leder fra Ap for å bli tatt på alvor, er det hva som ønskes?

Jeg kan forøvrig opplyse at i motsetning til svært mange i Ap i dag med akademisk og virkelighetsfjern bakgrunn og som aldri har gjort et arbeidsslag etter gamle begreper, er jeg flasket opp med AP verdier av en far som etter mange harde år som fisker, hvalfanger og arbeidsmann, endte opp som fagforeningsleder som med arbeidsmiljøvernloven i hånd førte, og vant en rekke saker mot datidens største industrigigant i landet.

På nittitallet var tålmodigheten slutt og han sluttet å stemme Ap. Selv har jeg også hele livet vært arbeidsmann, riktignok på selvstending basis. Ble på åttitallet presset til det av en « se gjennom fingrene» politikk anført av Ap.

Man ønsket offisielt ikke kontraktørvirksomhet , men oppfordret samtidig til privat initiativ som medførte at arbeidsfolk måtte starte for seg selv. Dette førte etterhvert til utnyttelse, konkurser, splittede hjem og skilsmisser, rusmisbruk og selvmord, uten at Ap eller samfunnet forøvrig løftet en finger.

Det samme gjentok seg med frislipp av arbeidskraft fra Øst Europa. Nok en gang ofret politikere anført av AP norske arbeidere, og min holdning på vegne av mange , er ikke aggresjon, men skuffelse og bitterhet over Ap,s politikk og spesielt parties manglende evne til selvransakelse. Ikke rart at Ap sliter med å gjenopprette tillit.

Når det gjelder Toftes Framtid, har undertegnende større tro på Statkraft enn lokale politikere som viser begeistring for at Miljødirektoratet nå har gitt en oppsiktsvekkende tillatelse til testanlegg og utslipp av kjemikalier som ansees som så helsefarlig at det er bestemt at alle utslipp i Norge skal opphøre før 2020...men på Tofte kan man slippe dette ut, riktignok i mindre målestokk fra 2021. Dråpen som kan få begeret til å flyte over, enser man ikke en tanke.

Det har toppet seg veldig i senere tid - vår klima og miljøbelastning av kloden har kommet til et kritisk punkt, tiltak er nødvendig og mange smarte tiltak har allerede fått sin dom; de har forverret situasjonen... og fortsatt er vekst fremst på agendaen, mens seil burde vært revet for lengst!

Politikere er forvirret og desperate, en utmerket situasjon for opportunister.

Mitt håp er at Statkraft i framtiden ønsker å fremstå som en seriøs aktør som ikke lot seg drive fram av desperate politikere, men som nøkternt vurderer helheten. Da trur jeg også de vil se at biodiesel basert på tømmer er et blindspor og at det er ingen skam å snu i tide.

Det er så mange smartere prosjekt å satse på. Utvikling av metode for å fange co2 ved omdannelse av naturgass til hydrogen f.eks.

Det var forøvrig positivt å lese at ny leder for Statkraft Tofte, Inger Johanne Fjeldstsad, bekrefter at flere bedrifter har meldt interesse for å etablere seg på Tofte. Det er jo flere, bl.a politikere som stadig terper på at her er det ingen som vil etablere seg pga dårlige veier og at Tofte er så forferdelig avsides.