Leste debatt innlegget til Tor Colbjørnsen i RHA. Med dette fikk jeg en utrolig behagelig følelse av en slags samstemthet med de kommentarene Tor Colbjørnsen fremstiller. Tidligere har jeg vært inne på noe av det samme, men dette ble ikke trykket i avisen den gang.

Høyre, et parti med flere ansikt 

KK eller RHA

Mange ganger kan jeg være usikker på om jeg har tatt feil når jeg tidlig om morgenen skulle kjøpe RHA, men i stedet har kommet ut fra butikken med ukebladet KK, Kvinner og Klær.

Et nytt skritt nærmere utslippsfrie hurtigbåter 

Stadig er det reklame og propaganda med flotte bilder av velstelte politikere i sin beste alder for nye Asker. Når det blir mengder av dette kan jeg lett få en følelse av en slags hjernevasking over den flotte propagandaen. Dette særlig tidlig på morgenen før jeg har våknet helt opp og skjønner hva jeg igjen leser.

Flott er det selvfølgelig at Politikere av nye Asker reklamerer slik at velgerne ikke skal glemme dem helt over natten. Men kan det bli litt for mye!

Selv bor jeg Drammen, og merkelig nok er det her lite aktivitet i avisen om sammenslåingen med de andre kommunene, når man sammenligner med den enorme propagandaen det er med nye Asker. Ja her er de virkelig på offensiven for sine «kommende» velgere.

Norge har blitt et kaldere land

Men det er også noen bakdeler med den flotte politikken til bl.a. Høyre. Tor Colbjørnsen er inne på noe av det når det gjelder elbiler, utslippsfrie båter, nedbygging av Politi, sykehus, Nav og Post!

Dette er nok bare noe av det er jeg redd for. Når man i dag ser på utviklingen av Norge de senere årene, spesielt under Høyre-styringen. Er det klart at alt er ikke blitt helt rosenrødt for veldig mange i vårt lille land.

Her går mine tanker til mange av de unge som har fått en svært krevende livssituasjon, og med dette nesten blir kastet på gaten! Psykiatrien er kraftig nedbygd, Politiet må ofte bistå som rene psykiatere, Den katastrofale AAP reformen fra Høyre, Frp og Venstre, midlertidige ansettelser, stor egenkapital til lån for unge, bl.a.

Det er klart dette også har en stor sammenheng med katastrofale lave fødselstallene Norge nå opplever. Norge har i realiteten blitt et mye kaldere land.

Her mener jeg Arbeiderpartiet har en svært viktig oppgave foran seg for sine velgere og medborgere av Norge. De må stå i bresjen mot denne utviklingen som jeg selv mener går i helt gal retning.

Det er faktisk de unge som skal føre landet videre.