Det er kjempeflott at Høyre lover busslinje til Frogn. Det er en stor svakhet at man ikke kan reise kollektivt til den andre siden av fjorden. Det er derimot svært beklagelig, men ikke uventet at løftet er knyttet til Høyres ideologiske mål om «fritt skolevalg».

Høyre lover ny busslinje om de får flertall for fritt skolevalg 

Det blir A- og B-skoler

Hvordan fungerer «fritt skolevalg»? Dette vulgærdarwinistiske konseptet baserer seg på at konkurranse vil fremme kvalitet. Skolen vil søke å forbedre seg for å trekke til seg elever, er tanken.

I praksis fungerer det på den måten at noen skoler, gjerne de som ligger gunstig til i forhold til knutepunkter, får flere søkere enn det er plass til. Det må derfor gjøres et utvalg av søkere, og utvalgskriteriet er karakterer.

De «beste» kommer inn, og etter hvert som de «beste» fullfører, får skolen et ry på seg som en bedre skole enn andre, søkertallet stiger, og inntakskravene tilsvarende, og så har en det gående.

SV ønsker nærskoleprinsippet

Og hva er galt med dette, vil noen spørre. Det som er galt, er at en ender opp med A- og B- skoler, og elever som ikke har gode nok karakterer til å komme inn på sin nærmeste skole fordi det er en A-skole, får lengre skolevei, og det kan være dråpen i begeret som gjør at man ikke fullfører. Fritt skolevalg for noen fører til ufritt skolevalg for andre.

SV går inn for nærskoleprinsippet, som innebærer at elevene skal få plass på den nærmeste skolen som tilbyr det utdanningsprogrammet som søkes. Ingen skole tilbyr alle 13 programmer, og en viktig målsetting for Viken må bli å sørge for at alle får et skoletilbud i rimelig nærhet uansett hva man søker på.

Vi trenger mer penger til kommunen

Ja til profittfri velferd i nye Asker