Tid for å søke stipend: – Vi skal dele ut en pott på 200 000 kroner i år

Er du en kulturspire eller et idrettstalent, og bor i Asker er tida inne for å søke på årets stipendpott. Kommunen deler ut i alt 20 stipend, hver på 10 000 kroner.