Hurum Kraft først ut med Vippsbetaling på hurtiglading

I Hurum har det vært mulig å hurtiglade siden november i fjor, men det er først nå betalingen har blitt et hakk enklere med innføring av Vippsbetaling.