Dette gjør oss i råd for personer med funksjonsnedsettelser i Asker svært bekymret! Vi mener det er all grunn til å rope varsku. Spørsmålet alle og enhver bør stille seg i disse dager er: «Er jeg flink nok til å ta vare på dem som sliter, og som trenger en ekstra oppmuntring i denne vanskelige tiden?»

Folk som sliter med psykiske utfordringer er spesielt utsatt for å bli rammet av ensomhet i en tid som denne. Det er derfor så utrolig viktig at vi har åpne koronatilpassede lavterskeltilbud flere steder i kommunen. Tilgjengeligheten på hjelpetelefoner er av avgjørende betydning for å få gode råd og hjelp. Her gjør de frivillige organisasjonene en fantastisk innsats!

Fra rådets side har vi vært opptatt av å skjerme utsatte grupper for kutt når det gjelder årets budsjett. Vi gjorde politikerne oppmerksomme på foreslått kutt i støtten til PANUA, som er et unikt kultur- og fritidstilbud til psykisk utviklingshemmede i alle aldre. Koronatilpasset kulturtilbud rettet mot denne gruppen er ekstra viktig nå som så mye annet er stengt. Heldigvis lyttet politikerne, slik at dette flotte tilbudet videreføres.

Vi i rådet jobber aktivt for at Asker kommune skal ha nok tilrettelagte arbeidsplasser, og godt tilpassede aktivitetstilbud til alle som har behov for det. Vi er spesielt opptatt av at brukerne i størst mulig grad får et trygt tilbud også under koronapandemien. Å kunne være aktiv på dagtid betyr så uendelig mye for livskvaliteten fordi det reduserer ensomheten.

Korona har virkelig skutt fart på bruk av digitale flater som møtearena, og folk i alle aldre har hengt seg på trenden med stor iver og lærelyst.

Vår oppfordring er: «Bruk kunnskapen og teknologien til å holde kontakten med folk som du vet trenger noen å prate med». Arranger gjerne bingo, Kahoot, kulturopplevelser eller matlaging live. Hva med å bestille blomster, fruktkurv eller frokost levert på døren til noen som har behov for en ekstra oppmerksomhet?

Her er det bare fantasien som setter begrensninger!

Telefonen fungerer fremdeles godt til å ha den gode samtalen.

Vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år – ta godt vare på hverandre og rekk ut en hånd til en som trenger en «hånd å holde i».