Gå til sidens hovedinnhold

Ta barn og unges psykiske helse på alvor – endelig får Asker et ambulant team som skal hjelpe barn og unge som sliter med psykiske utfordringer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronatiltak: Endelig! Asker får, som følge av koronapandemien, et ambulant team som skal hjelpe barn og unge som sliter med psykiske utfordringer. I tilligg styrkes barnevernet med to stillinger, og vi får en ekstra stilling som skal jobbe med bekymringsfullt fravær i skole- og barnehage.

Dette er tiltak som vi i Arbeiderpartiet hilser hjertelig velkommen! Vi vet at mange barn og unge trenger hjelp til å mestre hverdagen, noe vi også har påpekt i de siste års budsjettdebatter. Koronasituasjonen har ytterligere forsterket behovet for å øke innsatsen på dette feltet.

Arbeiderpartiet har lenge ment at kommunen burde ha et tverrfaglig ambulant psykososialt team som kan bistå skoler og barnehager som opplever utfordringer med det psykososiale miljøet. Vi ønsker at dette skal være en permanent ordning, og har derfor foreslått dette i våre alternative budsjetter.

Mobbing: Det er all grunn til å rope varsku når årets elevundersøkelse viser at hele 7,7prosent av elevene på 7. trinn og 4,6prosent av elevene på 10. trinn opplever mobbing på skolen i Asker. Arbeiderpartiet mener at elevundersøkelsen klart viser at det er på høy tid med mer kraftfulle tiltak i kampen mot mobbing. Dette fordi vi vet hvor ødeleggende mobbing er for trivselen og den psykiske helsen til barn og unge.

Psykososialt miljø: Å legge til rette for et best mulig psykososialt miljø i skole- og barnehage vil alltid være en sentral oppgave for Arbeiderpartiet. Derfor ønsker vi flere miljøarbeidere/miljøterapeuter/sosiallærere og ikke minst sykehelsepleiere i skolen. Ja, det koster penger, men å investere i barn og unges framtid er noe av det klokeste vi som politikere kan gjøre.

Miljø- og helsepersonell har stor forebyggende effekt på det psykososiale miljøet i skolen. De jobber tett på elevmiljøet og vil oppdage uønskede situasjoner tidlig, og dermed sette inn tiltak før det utvikler seg til noe mer alvorlig.

Vi oppfordrer de styrende partier til å bli med på et skikkelig krafttak for et bedre psykososialt miljø i Askerskolen: hvor det bevilges midler til en betydelig styrking av miljø- og helsepersonell. La oss vise at vi tar barn og unges psykiske helse på alvor med permanente og langsiktige tiltak!

Kommentarer til denne saken