Foreningen «Toftes Framtid» hadde et innlegg i RHA av 15. august som fortjener noen kommentarer.

Brev fra Toftes Framtid til politikerne 

«Ull og mjøl i samme pose»

Jeg har tidvis oppfattet at meningsbærerne av «Toftes Framtid» har hatt ønske om å profilere sitt syn på utnyttelsen av industritomten på Tofte, men i dette tilfelle blir det «ull og mjøl i samme pose». Her omtales Geir Fugleseth som servitør av valgflesk.

Jeg har ikke fått med meg at han er aktuell som kommunepolitiker og vet i alle fall ikke hvilket parti han har som hensikt å representere og hvem flesket var myntet på.

Jeg har stor sans for forskjellige meninger om hvordan den flotte industritomten kan utnyttes. Den er et aktivum for Tofte og en realistisk idedugnad for utnyttelsen vil sikkert være fint når den tid kommer.

Imidlertid eies tomten av et industriselskap som har egne planer for utnyttelsen ved at vi i første rekke får et pilotanlegg for biodiesel. Prøvedriften av dette vil klargjøre om det er aktuelt med et fullskala-anlegg.

Tofte - tiden for hjørnestensbedrifter er på hell 

Det er fint at våre nye politikere blir kjent med dette eventyrlige industriområdet

Jeg tror ikke eieren av området var desperat da de hadde besøk av stortingspolitiker og kommunepolitikere, snarere hadde de et ønske om å vise området til personer som knapt kjenner til Tofte. Det er fint, synes jeg, at våre nye politikere blir kjent med stedet og ikke minst til dette eventyrlige industriområdet.

Antall arbeidsplasser har «Toftes Framtid» hentet fra egne hoder og ikke fra realistiske analyser for et eventuelt storskala-anlegg. Litt synd synes jeg, idet det som skrives ikke kan tas alvorlig. Likeledes gjelder dette de omtalte 700 underskrifter som jeg aldri har sett noen dokumentasjon på.

«Toftes Framtid» har gjentatte ganger harselert med våre politikere på en måte som ikke er anstendig. Beskrivelse i RHA av 15. august antyder at de er korrupte.

Jeg ser at foreningen har fått to nye medlemmer. Stiller de seg bak disse uttalelser?

Kanskje «Toftes Framtid» kan ha en berettigelse, men da bør de profilere seg som en seriøs aktør og som meningsbærer for befolkningen på Tofte.