Nå kan man lure på hva hun kaller flisespikkeri.

Se på de faktiske tallene som Heidi Sorknes og gjengen i Hovedutvalget for Samfunstjenester har tatt beslutning på:

Yggeset - lønn 13 mill. - andre utgifter 14 mill. inntekt 5,7 mill. 79000 besøkende. Totalkostnad 21,3 mill.

Follestad - lønn 4,4 mill. - andre utgifter 12 mill. inntekt 0. 77 000 besøkede. Totaltkostnad 16, 4 mill.

Så Yggeset tjente 5,7 mill., men har lønnskostnader som er 8,6 millioner mer enn Follestad. Tjenesten i Yggeset koster nesten 7 mill. mere. Besøkende nærmest likt. Er dette flisespikkeri også. Men som politikere generelt så har vi ikke store tanker om dere fra før, og det blir vel ikke bedre av slikt flisespikkeri heller. Dette flisespikkeriet kaller jeg svindel.

Argumenter som at forurenser skal betale høres jo fint ut. Men det er mennesker i dag som dessverre ikke vil betale, og hva skjer da. Jo forsøplingen vil øke på steder som har blitt gjort før og nye vil komme. De kaster jo allerede på slike steder i dag. Når det er gratis.

Noe forventer vi at felleskapet (Asker kommune) skal stå for. Søppel er jo underlagt kommunen. Om noen aldri bruker Follestad eller Yggeset, så er det slik i felleskapet at man dessverre må bidra. Noen bruker kommunale tjenester veldig mye, mens andre bruker de mindre. Den kan ikke være slik at alle tjenester til slutt skal koste penger for de som bruker de. Dette tilhører felleskapet. Normalt så mener jeg som Heidi at man skal betale for det man gjør. Men søppel er og blir en kommunal oppgave (dere tar jo betalt allerede), og da må det gå på felleskapet. Så dere kan i mine øyne godt øke avgiften kr 150 pr husstand. Det er vel det hele det er snakk om. Ikke flisespikkeri.... eller er 150 kr nettopp det....