I et leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis tirsdag 18. juni 2019, undertegnet Roar Skryseth, listekandidat Asker Høyre, står det at: «Asker Høyre vil beskytte strandsonen mot nedbygging……. Det er fullt mulig å finne løsninger som ivaretar både eiendomsretten og allemannsretten i strandsonen».

Tilgjengeligheten til strandsonen er betydelig svekket

Tilgjengeligheten til strandsonen for allmenheten – mennesker uten egen strand – er betydelig svekket. Tall fra SSB viser at det gis dispensasjon for opptil 85 % av søknadene om bygging/tiltak i strandsonen. I tillegg opplever vi ofte «sjikanøse» stengsler som gjør at området oppfattes som privat eiendom.

Jeg har alltid trodd at kommunal eiendom i strandsonen, f.eks. kommunale brygger, vil være et vern mot «privatisering» og avstengning områder – selv små områder.

Der tok jeg helt feil, politikkere fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vedtok i Planutvalgsmøte 28.05 – Hurum kommune – å gi tillatelse for privat næringsvirksomhet med telt og kontainere på deler av Filtvet brygge.

På avstand vil området fremstå som privat, og være et hinder for folk som ønsker å benytte brygga. Er det slik å forstå: Hvis noen næringsdrivende sier «arbeidsplasser» er alt tillatt – uansett strandsone og allmenhetens tilgjengelighet.

Alle disse dispensasjonene

Dette er kjernen i strandsoneproblematikken: Alle disse dispensasjonene som gjør at stadig mer av strandsonen stykkes opp og privatiseres.

Det er forstemmende at et leserinnlegg fra Høyre mener at Asker Høyre vil beskytte strandsonen – når Hurum kommune ved politikkere fra Høyre, FRP og Venstre gir fra seg deler av Filtvet brygge til næringsdrift.

Hva er Høyres politikk? Mener Asker Høyre og Hurum Høyre det samme fra 2020? Og kan vi stole på at Høyre vil beskytte strandsonen mot nedbygging? Høyres handlinger i Hurum inngir liten tillit til at Høyre er et parti som verner om strandsonen?

Til alle som er opptatt av allemannsretten og strandsonen – ikke stem Høyre, Fremskrittspartiet eller Venstre. Disse partiene er ikke interessert i å bevare tilgjengeligheten for folk flest.

Nei, jeg tror ikke nye Asker blir et godt sted å bo i en fremtid hvis disse partiene får flertall ved valget høsten 2019.

Vi trenger mer variert skog, ikke mindre - ja til bærekraftig forvaltning av "den nye oljen" 

Arbeiderpartiet er klar for fremtidens Asker

Ja til profittfri velferd i nye Asker