En av mange oppgaver Kommunestyret har er å velge medlemmer til utvalg, komiteer, råd og styrer til kommunale foretak. I tillegg skal kommunestyret gi mandat til generalforsamlingen (ordfører) og utnevne styre i kommunens aksjeselskap. Kommunestyret har oppnevnt en valgkomité, som skal forberede valgene og foreslå kandidater.

Valgkomiteen i Røyken består av gruppelederne for alle partiene, og som gruppeleder for det største partiet har undertegnede fått i oppdrag å lede valgkomiteen.

Ikke nødvendigvis mistillit

Jeg er opptatt av å utøve rollen som politiker på en ansvarlig måte, og det betyr uten å misbruke makt. Jeg er enig i at det forrige styret for Røykenbadet skulle fått bedre informasjon om at det lå an til bytte av styremedlemmer – dette har jeg beklaget tidligere, og jeg gjentar gjerne den beklagelsen.

Kommunestyret har imidlertid også ansvar for å sikre at foretak der kommunen har eierskap til en hver tid har styrer med riktig kompetanse og riktig sammensetning. Dette gjelder også i situasjoner der det er styremedlemmer som stiller seg til disposisjon for gjenvalg. Det er ikke uvanlig at det blir gjort utskiftninger i et styre når valgperioden for en eller flere kandidater går ut, uten at det betyr mistillit til de som ikke foreslås for gjenvalg.

Normalt er dette et arbeide som tiltrekker seg lite oppmerksomhet fra offentligheten, selv om møtene er åpne. Da det skulle velges nytt styremedlem til styret for Røykenbadet, var interessen og engasjementet langt større enn normalt. Selve prosessen er belyst flere ganger i media.

Ett av møtene i valgkomiteen ble lukket iht kommunelovens bestemmelser

Det er viktig å presisere at det foregikk i en helt normal politisk prosess, med innkalte møter og enstemmige vedtak i både valgkomite og kommunestyre. Ett av møtene i valgkomiteen ble riktignok lukket iht kommunelovens bestemmelser om å skjerme personsensitive opplysninger. Dette er vanlig, og er altså et lovkrav.

Det er viktig for meg å understreke at dette ikke er en debatt om den daglige driften av Røykenbadet KF. Daglig leder og de ansatte der gjør en utmerket jobb med badet. Vi er fornøyde med og stolte av Røykenbadet!

Politikere og myndigheter skal ikke misbruke makt. Maktmisbruk i en sak som dette, ville vært hvis politikere gikk ut over det mandatet man er gitt og som er fastsatt i lover og reglementer. Det er ikke tilfelle i denne saken. Maktmisbruk i denne saken kunne også ha vært hvis en eller noen få trumfet igjennom en beslutning som absolutt alle var uenige i, men her var altså saken forberedt i valgkomiteen og åpent behandlet i kommunestyret. Med et enstemmig vedtak.

Jeg har forståelse for at noen er uenige i beslutningen kommunestyret tok, og mener at styret skulle fortsatt med den originale sammensetningen– det er også innsenderen selvsagt i sin fulle rett til å mene.

Har Røykenpolitikerne skapt politikerforakt i saken om Røykenbadet?

Prøver Røyken-politikerne å skape sin egen virkelighet?