Ordningen sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G.