Det er nå velkjent at Hurum, Røyken og Asker blir én kommune fra nyttår. Jeg har som lokalpolitiker i Hurum vært med på prosessen med å legge grunnlaget og premissene for den nye kommunen, gjennom å representere Hurum i Fellesnemnda.

En meget god intensjonsavtale for sammenslåingen har vært førende for det arbeidet vi har gjort.

Digitalisering, forenkling, fornying og effektivisering

Intensjonsavtalen, som er vedtatt av alle de tre kommunestyrene, er tydelig på at kommunen skal opprette innbyggertorg i lokale tettsteder og at disse også skal være felles møteplasser for innbyggerne. Ambisjonene fra intensjonsavtalen sier også at den nye kommunen skal satse på digitalisering med vekt på forenkling, fornying og effektivisering.

Ved å ta i bruk ny teknologi vil innbyggere og næringsliv kunne oppleve en døgnåpen kommune med digitale selvbetjeningsløsninger på mange flere områder enn de gamle kommunene tilbyr i dag.

Asker Høyre har som mål at kommunen skal bli mye smartere i møte med sine innbyggere. Kommunen vet at et barn er blitt født, når det sannsynligvis har behov for barnehageplass eller skal begynne på skolen.

Familiene bør derfor i fremtiden automatisk få tilbud om dette, uten at foreldrene skal måtte søke. For å få til dette finansieres et formidabelt digitalt løft i nye Asker, et løft som de tre kommunene hver for seg ville hatt problemer med å gjennomføre.

Hurumhalvøya får bedre og enklere tilgang til kommunen enn tidligere med innbyggertorg

For «gamle» Hurum sin del vil det bli opprettet et innbyggertorg på Tofte, i tillegg til videreføring av og utvidelse av dagens innbyggertorg på Sætre. Det betyr at Hurumhalvøya får bedre og enklere tilgang til kommunen enn tidligere.

Tofte blir også ett av de første stedene hvor det skal etableres et lokalsamfunnsutvalg. Disse utvalgene skal bestå av et utvalg av lokale innbyggere som kan få tildelt oppgaver fra kommunestyret.

Utvalgene kan også bl.a. benyttes som høringsinstanser i saker som berører lokalsamfunnet. Dette er nybrottsarbeid og et spennende utgangspunkt for å utvikle et bedre lokaldemokrati og økt nærhet mellom kommune, politikere og innbyggere.

Asker Høyre vil være en garantist for at lokaldemokratiet skal bli bedre og kommunen komme nærmere innbyggerne, selv om kommunen blir større.

Ønsker mer næringsliv og flere lokale arbeidsplasser til nye Asker!

Er nye Slemmestad på lag med framtida?

Tofte - tiden for hjørnestensbedrifter er på hell