Stormfloen førte til ras i Storsandveien

Utglidning og ras er konsekvensene etter stormfloen for en hyttetomt i Storsandveien. Nå står byggene på eiendommen i fare for å gå tapt.