Stor mangel på båtplasser: Fullt og lange ventelister, men noen lyspunkt for mindre båter

For mange er sjøen det siste fristedet, men det finnes ikke havneplass til alle båtene.  Under følger en oversikt over status for flere av de lokale småbåthavnene.