Gå til sidens hovedinnhold

Stoppe klimakrisen?

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT - VALG 2019: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kirsti Kierulf, kandidat for Asker kommunestyre for Høyre, skriver i Budstikka den 19. august at hun oppfordrer deg til å stemme på politikere som gjør noe for å unngå at klimakrisen blir en katastrofe.

Vi trenger at klima blir et tverrpolitisk satsningsområde

Det er bra, for vi trenger at klima blir et tverrpolitisk satsningsområde. Dessverre er ikke Høyre som parti på langt nær ambisiøse nok, verken på regjeringsnivå eller i lokalpolitikken i Asker. Verden er i en dyp klimakrise, samtidig som vi har en ulikhetskrise. Den store utfordringen både nasjonalt og lokalt blir derfor å få ned klimautslippene og forskjellene samtidig. Det vi trenger er en grønn politikk for de mange, ikke en grå for de få.

Asker SV er klare for å ta kampen lokalt. Da kan vi ikke bare gjøre noe, vi må gjøre mye.

Først og fremst må vi fjerne oss fra den markedsliberalistiske vekstfilosofien som sier at all økonomisk vekst er et gode. Intet tre vokser inn i himmelen, og før eller siden blir det kollaps hvis man ikke griper inn, og alt tyder på at klimakollapsen er i full utvikling.

Må se med høyrebriller

I «Mål for vekst og utvikling» i kommuneplanen for Asker 2018-2030 står det at det skal «tilrettelegges for en miljøvennlig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling der hensynet til Askers naturgitte ressurser og historiske identitet ivaretas». Dette er en god målsetting, så god at man kunne tro at SV hadde stått for den! I praksis har Høyre derimot stått for en politikk som nok krever høyrebriller for å se at det er god klimapolitikk.

Asker SV vil arbeide for stans i nedbygging av dyrka mark, (234 dekar nedbygd i Asker i 2018, mest i landet!). Vi vil ha stans i arealutvikling som fører til tap av matjord og naturmangfold, og som fremmer vekst i personbiltrafikken.

Vi mener det er behov for forbedringer på enkelte veistrekninger for «å bedre framkommelighet for buss, sykkel og gange, og for å redusere bilbruken» slik det står i kommuneplanen. Flerfelts vei gjennom natur og boligmiljø fra Asker til Hurum er vi sterkt imot. Vi går for en samordnet satsning på utslippsfri kollektivtransport. Elektriske busser er en realitet i Oslo i dag.

Høyre har en dårlig statistikk når det gjelder å prioritere natur og miljø framfor markedsinteresser. Kommuneplanen 2018-2030 har vært et politisk skuebrød.

Vi skal ikke være forutinntatte, men tro på at Kirsti Kjerulf og Asker Høyre har de beste intensjonene om å virkeliggjøre kommuneplanen som de selv har vært arkitekt for.

Men skal vi bidra til å stoppe klimakrisen kan vi ikke nøye oss med gode intensjoner.  Vi kan love at Asker SV vil stå på for en mer ambisiøs klimapolitikk.

Miljøvennlige Viken

Sammen for demokratiet!

Nærdemokrati i Nye Asker kommune  

Kommentarer til denne saken