Gå til sidens hovedinnhold

Statsråd Dale: – Viker-alternativet skal utredes

Artikkelen er over 1 år gammel

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gir stallordre til Statens vegvesen.

For abonnenter
E 134:

I onsdagens spørretime bekreftet Dale at Statens vegvesen må utrede også Viker-alternativet.

Lier kommune har vedtatt at Viker er den foretrukne løsningen for framføringen av E134 til E18, men den ble vraket da Statens vegvesen la fram forslag til planprogram før påske, skriver Lierposten.

Nå blir det full retrett.

Jeg mener SVV bør forholde seg til kommunene som til sjuende og sist i dette tilfelle skal fastsette et planprogram, og med det også utrede Viker-alternativet som ett av flere alternativ som gir grunnlag for senere valg, sier Dale i sitt svar.

Prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen bekreftet umiddelbart overfor Lier kommune at SVV vil komme tilbake med et revidert planprogram Viker inngår.

– Jeg takker statsråden oppriktig for det svaret. Det var en nødvendig og viktig avklaring i en meget viktig sak for Lier kommune. Dette handler om sentrale interesser for en kommune der Statens vegvesen ikke har vært tilstrekkelig lydhør, kommenterte Kolberg etter Dales svar.

Les også

Stormøte om E134 og Oslofjordtunnelen: - Vi må sikre at det blir gjennomført

 

Spørsmål og svar

Dette var spørsmålet Martin Kolberg stilte samferdselsministeren:

– Planprogrammet foreslår kun å utrede Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren – dette med betydelige konsekvenser for nasjonal og lokal kultur, jordbruk og næringsverdier. Vikerkorridoren som Lier kommunestyre har vedtatt, er ikke med. Statens vegvesen truer med å gå direkte til departementet for en avgjørelse om Lier kommune ikke legger ut Statens vegvesen sitt planprogram. Kan statsråden akseptere Statens vegvesen sin holdning til lokale beslutningsprosesser?

Dette svarte Jon Georg Dale blant annet:

– Det er kjent at det har vært uenighet mellom lokale styresmakter og Statens vegvesen på dette. Lokalpolitikere også fra regjeringspartiene har gjentatte ganger hatt møte med departementet, og pekt på det samme alternativet som representanten Kolberg nå gjør, Viker-alternativet, som et alternativ som bør utredes på lik linje med andre alternativ. Det er en vurdering jeg deler når de lokale styresmakter har gjort de vedtak som de har gjort. Jeg mener SVV bør forholde seg til kommunene som til sjuende og sist i dette tilfelle skal fastsette et planprogram, og med det også utrede Viker-alternativet som ett av flere alternativ som gir grunnlag for senere valg. Jeg må likevel legge til at det er en risiko for at framdriften i prosjektet blir påvirket av en slik utredning, men jeg mener at etaten må legge de lokale vedtakene til grunn, og utrede det alternativet som ett av flere alternativ.

SVV bekrefter

I en e-post til Lier kommune bekrefter prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen at de vil komme tilbake med et nytt og revidert planprogram:

I svaret sitt sier han (Jon Georg Dale, red.anm.) at Viker-alternativet skal utredes sammen med de andre alternativene. Vi forholder oss selvsagt til dette, og vil sende over et revidert planprogram der Viker er inne så raskt vi har det klart, skriver Brandt blant annet.

Men han påpeker også at det vil medføre nye utsettelser:

– Det at Viker-alternativet skal være med betyr at vi også må lage ny plan på Dagslet-siden, dermed blir også Røyken kommune berørt av planen. Siden de ikke har vært berørt tidligere er de også vesentlig dårligere kjent med planleggingen og planprogrammet enn dere. Vi vil nok derfor trenge noe tid for å sette dem inn i saken og høre hva de mener før planprogrammet er klart til oversendelse, skriver Brandt i e-posten til Lier kommune.

Les også: Flere har varslet innsigelser mot nytt sykehus

Kommentarer til denne saken