Gå til sidens hovedinnhold

Statskrafts biodieselplaner på Tofte - Hva skjer?

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har lenge vært stille om denne saken, helt siden RHA i november hadde et førstesideoppslag med overskrift: «Grønt lys for Statskrafts pilotanlegg for biodiesel på Tofte».

På tross av sin opprinnelige negative innstilling til å gi dispensasjoner for dette, hadde nå fylkesmannen snudd og avvist klager på planutvalgets vedtak for dette pilotprosjektet.

Får grønt lys på Tofte  

Diffuse svar og lite informasjon

På spørsmål om når man skulle starte opp, svarte Statkraft noe diffust. Grunnen til det var jo at lyset ikke var helt grønt; det manglet fortsatt utslippstillatelse til sjø og luft fra Miljødirektoratet og invitasjon til høringsuttalelser ble annonsert i RHA samme dag som «Grønt lys» artikkelen ble slått stort opp.

Tofte blir mer enn en flekk på kartet  

Siden verken Statkraft eller allierte kommunepolitikere har brydd seg om å informere befolkningen om dette, kan vi opplyse om at pilotprosjektet fortsatt ikke er realisert og Miljødirektoratet har, såvidt vi vet, fortsatt ikke ferdigbehandlet søknaden om utslippsttillatelse.

Miljødirektoratet har fått flere innsigelser mot å gi slik tillatelse, da man frykter at planlagt utslipp til luft kan gjøre det helsefarlig å bo i nærliggende boligområder, samt helsefare for skole tett på det planlagte fullskala biodiesel produksjonsanlegg/ oljeraffineri som søknaden vedr. pilotanlegget må sees i sammenheng med. Det er jo målet for dette prøveprosjektet.

"Både uriktige og tendensiøse vinklinger på virkeligheten"  

Bekymret for utslipp i fjorden

I tillegg er utslipp av miljøfiendtlig avfall til fjorden svært betenkelig. Havforskere er svært bekymret for Oslofjorden fordi den er tildels livløs og fisken forsvinner. En av årsakene til det er åpenbart gamle og nyere miljøsynder, utslipp fra div. hold, - og nye industriutslipp til fjorden kan ikke aksepteres.

En grunn til at det er lenge siden saken om Statkrafts planer på Tofte har blitt omtalt i avisen er at Toftes framtid og Statkraft hadde et møte i oktober etter lengre tids duellering i RHA.

Vi hadde et hyggelig møte hvor vi var enige om at vi står steilt mot hverandre i denne saken, men vi ble også enige om en våpenhvile inntil videre. Det nærmet seg jul og alt som kunne sies, var allerede sagt og fortsatte gjentagelser ville bare blitt dumt og kjedelige for alle parter.

For eller mot - dieselproduksjon på Tofte?  

Statkraft v/ Knut Fjerdingstad, skrev i ettertid et ryddig referat fra vårt møte hvor både Toftes framtids og Statskrafts synspunkter ble referert. Fjerdingstads opptegnelse over våre ankepunkter ble uttrykt nesten klarere og tydligere enn hva vi selv har fått fram og han avslutter med at Toftes framtid vil kjempe mot Statkrafts planer til siste slutt.

Ja, det vil vi og om de likevel vinner fram og våre boligområder blir helsefarlig og ubeboelig pga utslipp til luft, vil det ikke holde med som det nå sies « da får dere bare selge og flytte» eller som AP,s planutvalg medlem presterte å si « dersom det blir støv og vond lukt, får dere bare tenke som vi gjorde før - at det lukter penger». Arugumentet om at her har det vært industri før, holder heller ikke.

Støtte på Facebook

Om vi ender opp med fullskala anlegg og at det skaper utslipp som gir helsefare eller forringet livskvalitet i nærliggende boligområder og skole, må man belage seg på et gigantisk felles søksmål med krav om full erstatning til markedspris for boliger som må fraflyttes.

I Nye Asker skal folkets vilje veie tungt og i Toftes Framtid ønsker vi at flest mulig støtter oss i vår kamp for en annen utvikling av kystperlen Tofte, - Nye Askers Oceanfront. Vi ber derfor om besøk på Facebook hvor vi ønsker støttemedlemmer velkommen, samt likes og deling.

Om man søker i RHAs nettarkiv over relaterte innlegg finner man linker til hva som er skrevet om saken inkludert alle våre argumenter i mot disse planene, men i hovedsak kan man si at plassering av denne type tung industri, midt i et idyllisk kystsamfunn, blir helt feil i 2020. Det blir dessuten svært få arbeidsplasser ut av det.

Vi ønsker kreative arbeidsplasser

Vi ønsker isteden en alternativ utnyttelse av denne store attraktive tomta, som næringspark i et kreativt miljø ved havet, gjestehavn, maritime verksteder mm som vil skape gode arbeids- og lærlingsplasser, godt miljø, trivsel og vekst i lokalsamfunnet.

Vi ønsker også eksisterende flisproduksjon bort. I tillegg til at den båndlegger store deler av denne attraktive tomta med tømmer og flishauger, er det mange som plages av og frykter et stort antall megastore tømmerbiler som daglig dundrer gjennom miljøgata i Toftes sentrum og på våre dårlige fundamenterte tilførselsveier hvor mange syklister bla ferdes.

Vi utfordrer Statkraft og allierte politikervenner til å legge fram et CO2 regnskap som inkluderer utslipp fra hogstmaskiner, flere ganger med av og pålessing, transport med tømmerbiler og skipsfrakt med hugget flis av mye flott tømmer, = betydelige CO2 utslipp, og i tillegg store mengder lagret CO2 som frigjøres og går tilbake til atmosfæren ved forbrenning.

Dette skal altså gi miljøgevinst, redusert CO2 utslipp ifht oppvarming med kull. Dette regnestykket vil vi gjerne se. Kull kan dessuten fases ut ved ytterligere utbygging av sol og vindkraft og ved store kullkraftverk er det sikkert også mulig å fange og lagre CO2.

Kommentarer til denne saken