Kriser forsterker forskjellene mellom folk, derfor er sosialdemokratisk politikk viktigere enn noensinne.

I disse dager jobber regjeringen med å snekre sammen neste års budsjett. Hva staten skal bruke penger på i 2023. Det er i utgangspunktet et krevende arbeid, men med årets bakteppe med energikrise og krig i Europa, økte priser og inflasjon, blir arbeidet desto tøffere. Vi er nødt til å forberede oss på en ny økonomisk situasjon hvor gode prosjekter må bli satt på vent og hvor vi først og fremst må sørge for å skjerme vanlige folks økonomi så godt vi kan.

Noen store utgifter vi får neste år er allerede kjent: På grunn av energikrisen som har drevet opp prisene på strøm både på kontinentet og her hjemme, har regjeringen innført en av de beste strømstøtteordningene i Europa. Støtteordningen beregnes til å koste 42 milliarder kroner bare i år, og vil også bli en høy kostnad på neste års statsbudsjett. Vi har også tatt imot rekordmange mennesker på flukt fra Ukraina og vi ruster opp forsvar og beredskap i en urolig tid. Til sammen utgjør dette store utgifter som vi må betale for i budsjettet for neste år.

Vi må nå klare å dekke inn økte utgifter uten å bruke mer oljepenger.

Erna Solberg og Høyreregjeringens metode i åtte år handlet kun om å bruke mer penger. Men med prisvekst som ikke har vært høyere siden 1980-tallet er det nå tid for trygg økonomisk styring.

Vårt svar er å bruke mindre oljepenger slik at vi også bidrar i nedbremsingen for å beskytte folk mot økt rente. Gjennom å stramme til nå øker vi også sannsynligheten for at folk som har kommet i jobb, får beholde den.

Derfor blir dessverre mye av Hurdalsplattformen også utsatt. Gode prosjekter må settes på vent. Grunnen til det er at vi er helt nødt til å stramme inn på oljepengebruken for å unngå at prisene på varer og tjenester løper løpsk. Inflasjonen må dempes, slik at vi unngår motsvaret som er raskere og høyere renteoppgang enn allerede varslet av Norges Bank.

Vi må prioritere beinhardt og skjerme vanlige folks økonomi så godt vi kan. For vi vet at for de med lån, er renta den desidert største utgiften.

Selv sitter jeg i familie- og kulturkomiteen på Stortinget og er valgt som barnas stortingsrepresentant. For meg er det viktigste at vi nå etter beste evne skjermer vanlige folk, men spesielt sårbare barn og familier. For å få til det, mener jeg det er avgjørende at det er Arbeiderpartiet som sitter med roret nå. Slik sikrer vi at de rikeste må bidra mer. Slik sikrer vi rettferdig omfordeling, et taktskifte innen grønn omstilling og kraftutbygging. Målet nå må være å sikre mer trygghet for vanlige folk og at vi sitter igjen med et mer rettferdig, miljøvennlig og inkluderende samfunn.