Gå til sidens hovedinnhold

Statsbudsjettet 2022: 10 millioner kroner til Oslofjorden

Regjeringen foreslår å bruke 10 millioner kroner til å forbedre miljøet i Oslofjorden. Pengene skal brukes til å forbedre vannkvaliteten og naturmangfoldet, gi bedre tilgang til strandsonen og opprette et nytt informasjonssenter.

– Regjeringen vil legge til rette for en ren, rik og tilgjengelig Oslofjord. Nå er miljøtilstanden i Oslofjorden svært alvorlig. Torsken er nesten borte, tareskogene forsvinner og ærfuglen dør. Derfor er det helt avgjørende å gjennomføre omfattende miljøtiltak for fjorden, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lansert i 2021. Planen presenterer regjeringens viktigste tiltak og prioriteringer for et bedre miljø i Oslofjorden. De 10 millionene regjeringen foreslår på neste års budsjett er en oppfølging av denne planen.

Les også

- Kampen for en ren Oslofjorden handler også om friluftslivet og tilgang til strandsonen

Regjeringen foreslår å bruke 5,5 millioner kroner til tiltak for bedre vannkvalitet og økt naturmangfold. 3 millioner kroner skal gå til en ordning med juridisk bistand til kommunene langs Oslofjorden for å bedre tilgangen til strandsonen. I tillegg blir det satt av 1,5 millioner kroner til å opprette et nytt informasjonssenter for Oslofjorden.

Noen av de viktigste miljøtiltakene er å redusere utslipp av næringssalter, jordpartikler, miljøgifter og annen forurensning fra avløp og jordbruksarealer. Det kommer også tiltak for å ivareta sårbare arter og naturområder, restaurere naturverdier og fjerne fremmede arter som stillehavsøsters. For friluftslivet er det nødvendig med tiltak for blant annet å etablere sammenhengende kyststier langs fjorden og sikre adgangen til strandsonen.

Mye av strandsonen langs Oslofjorden er bygget ned og privatisert, noe som begrenser tilgangen til fjorden i betydelig grad. Det er også ulovlige hindringer mange steder.

– Å fjerne ulovlige hindringer og stengsler er krevende for mange kommuner. Vi har derfor foreslått å opprette en ny tilskuddsordning for kommunene som gir økonomisk støtte til å gjøre juridiske avklaringer og grensedragninger i strandsonen. Avklaringene skal også kunne formidles videre til andre kommuner med liknende problemstillinger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Kommentarer til denne saken