Rådmannen ser ingen grunn til å snu på flisa

FERDIG: Flishuggerhallen er ferdig og tatt i bruk av Statkraft Tofte AS.

FERDIG: Flishuggerhallen er ferdig og tatt i bruk av Statkraft Tofte AS. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Naboer til flishuggerproduksjonen på Tofte klagde i sommer på at ordfører ga dispensasjon for å bygge inn flishuggermaskinen for å redusere utslipp av støy og støv. Planutalget behandler klagen i kveld og her anbefaler rådmannen ikke å lytte til naboene.

DEL

Statkraft Tofte fikk mars 2016 utslippstillatelse til å hugge flis til energiformål. Flishoggingen har så langt blitt utført av dieseldrevne mobile maskiner bak en vegg av tømmer som støyskjerm mot omgivelsene.

Men flere naboer til anlegget har klaget på støy- og støvplager siden oppstart. Statkraft ba derfor i sommer om å få dispensasjon fra kravet om en detaljreguleringsplan og høydebestemmelser for å bygge inn flishoggeren i en 900 kvadratmeter stor bygning.

Les også: Statkraft: – Dette har kostet oss tid

Burde annulleres

På grunn av fellesferien ble det bestemt at ordfører Monica Vee Bratlie sammen med rådmannen og en opposisjonspolitiker, kunne avgjøre saken administrativt og ikke vente på neste planutvalgsmøte.

Men flere naboer nord og nordvest for fabrikktomta har klaget på vedtaket, som de mener ble gjort i ekspressfart og i all hemmelighet. I klagebrevet mener de blant annet at innbyggingen av flisehoggeren er en måte for Statkraft å klore seg fast i området.

De mener dispensasjonen burde annulleres på grunn av mangelfull saksbehandling, konsekvensanalyse, risiko, sikkerhetsvurdering og høring av berørte naboer.

Men hallen er ferdig bygget og ble tatt i bruk i oktober da flisproduksjonen ble gjenopptatt etter sommeren. Klagesaken skal opp til politisk behandling i planutvalget tirsdag kveld.

Les også: Vurderte å flytte produksjonen til en annen kommune

Endret tillatelse

I sakfremlegget svarer rådmannen på flere av punktene og anbefaler utvalget om ikke å ta hensyn til klagen. Rådmannen peker på at det ikke har kommet inn ny og vesentlig informasjon som kunne ha betydning for saken.

Konsulentselskapet Norconsult AS er engasjert av Statkraft Tofte for å gjøre risikovurderingen av brann- og eksplosjonssikkerhet. Rådmannen menner dokumentasjonen er god nok for å kunne behandle dispensasjonssøknaden.

Kommunen trekker også frem at fylkesmannen har gitt konsesjon for flisproduksjonen, og at de i oktober i år endret på utslippstillatelsen for flisproduksjonsanlegget.

- Når det gjelder nabovarsling, ble denne vurdert å være tilfredsstillende utført. Tiltaket ble nabovarslet den 21. juni med forelagt kvittering på 12 berørte parter, skriver rådmannen.

Artikkeltags