Statkraft vil ha permanent flisproduksjon på Tofte

Statkraft Tofte ønsker at flisproduksjonen på Tofte blir permanent, og nå er søknaden lagt ut på offentlig høring av fylkesmannen i Oslo og Viken.