Staten avgjør om Asker kommune må gjøre nye budsjettkutt og utsette byggeprosjekter

Asker kommune har til nå bare fått dekket i overkant av halvparten av kostnadene de har brukt på koronasituasjonen. Nå kan det bli nye budsjettkutt og utsettelser av byggeprosjekter inntil tre år om ikke staten kompenserer kommunen i november.