Før Forsvaret trakk seg ut av Hurum i 2003 hadde de rukket å bygge en topp moderne skyte-bane. Anlegget inneholder en 100-meters riflebane med ti standplasser og en 200-meters riflebane med 16 standplasser og elektronisk anvisning. Banen ble bygd i 1998, men er knapt nok brukt.

I flere år har Søndre Hurum Jeger- og Fiskeforening arbeidet for å få lov til å bruke anlegget, men det var først nå i høst at de fikk klarsignal fra Fylkesmannen i Buskerud.

- Når Forsvaret trakk seg ut ble hele anlegget overlevert Skifte Eiendom. Vi prøvde å få med noen fra kommunen til å møte selskapet, men ingen hadde anledning. Dersom kommunen hadde vært representert på det møtet, kunne vi ha fått til en avtale allerede da, sier skytebanesjef Jan Luther.

Fuglekvitter

I stedet ble området kjøpt opp av Borregaard Skoger AS i 2007. De leier nå ut området til jeger- og fiskerforeningen.

I søknaden ba man om å få skyte med både pistol, rifle og hagle, men etter å ha foretatt støymålinger i sommer ble hagle tatt ut.

- De siste målingene viste et støynivå på 55 desibel. For moro skyld ble fuglekvitringen i området målt, og den lå på 70 desibel, sier Luther.

Ifølge Fylkesmannen er anbef-alt støygrense 30 desibel som et snitt gjennom hele året, mens maksimalnivået er 60 desibel.

Begrensning

Støy fra skytebanen har vært det store ankepunktet mot å ta anlegget i bruk, og etter en høringsrunde i vår kom det inn tre høringsuttalelser, som i hovedsak går på støy, åpningstider, frykt for utslipp og at området er attraktivt som friluftsområde.

Fylkesmannen har gitt konsesjon til å avfyre 75 000 skudd i året, og det gis er bare anledning til å holde åpent mellom klokken 16 og 20 tre dager i uken. Det siste punktet vil jegerforeningen be Fylkesmannen revurdere.

- Om vinteren vil det være helt umulig å skyte i dette tidsrommet på grunn av mangel på dagslys. Vi er i dialog om å få endret dette, sier skytebanesjefen.

Populært tilbud

Leder Per Ivar Gundersen for Hurum Jeger- og Fiskerforening er klar for å samle kommunens jegere.

- Fuglemyr har ideell plassering, og tilbudet kommer til å bli mye brukt. Både vi, Nordre Hurum Jeger- og Fiskerforening og Hurum sportsskytterklubb skal drifte dette sammen, det utgjør rundt 350 aktive skyttere, sier Gundersen.

I tillegg til rifleskyting, vurderes det å lage en innendørs miniatyr-bane og utendørs pistolbane. Det skal også bli mulig å ta jegerprøven, og foreningen har fått konsesjon til å holde tre skytterstevner hvert år.

Mørkt

Selv om Gundersen er fornøyd med at de endelig kan ta i bruk skytebanen, er han misfornøyd med åpningstiden de har blitt tildelt.

- Vinterstid er det helt umulig å skyte etter klokken 16, da er det mørkt. Derfor har vi nå sendt en klage til fylkesmannen hvor vi ber om å få skyte hele uka mellom klokken ni og 18. Skyte-banen bør kunne brukes hele uken om vinteren, for da er det ikke noen andre aktiviteter her ute, sier Gundersen.

For mye hensyn

Han mener de er gitt Buskeruds de dårligste vilkår i forhold til åpningstider og tror dette skyldes at fylkesmannen har tatt for mye hensyn til dem som har klaget på at skytebanen tas i bruk.

- I oktober får vi ikke lov til å skyte på grunn av elgjakten, og i juli er det skytestopp siden det er sommerferie, sier han.