Her får de voksne opplæring i bruk av kart og kompass

Voksentilbudet «treningspakka» slår an i Røyken Orienteringslag. Andre klubber begynner med tilsvarende opplæring.