Advokat mener det var feil av kommunen behandle Avgrunnsdalen etter kommunevalget

Med 14 mot 11 stemmer valgte kommunestyret i Hurum å skrinlegge planene om å etablere skytebane i Avgrunnsdalen. Nå mener advokaten til Hurum sportsskytterklubb at saken aldri burde ha vært oppe til behandling.