112 sider med 100 års idrettshistorie

I år er det 100 år siden IL ROS ble stiftet. Nå gir idrettslaget ut en jubileumsbok med bilder og historie fra 1919 frem til i dag.