Siste utviklingsstipend fra Hurum idrettsråd: Søk innen 15. oktober

10.oktober var det kun fem ungdommer som hadde søkt på stipendet fra Idrettsrådet i Hurum.