Målet med togfrie perioder er å gjøre arbeid som fører til et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger.

Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt.

- Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane NOR gjør når passasjerene må bruke buss for tog, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR

- Samarbeid med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen, slik at de som reiser skal få en best mulig opplevelse. Da kan vi også sørge for at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekning samtidig.

- Det er ikke den første påsken og sommeren at infrastrukturen får et viktig løft. Fra tidligere år vet vi at kundene setter pris på å få tidlig beskjed slik at de kan gjøre gode valg for sin reise, understreker Hansen.

Derfor har Bane NOR og togoperatørene noen viktige råd for reisen:

- Husk at reisen kan ta lenger tid og at avgangstiden kan være litt annerledes, forklarer Hansen, og fortsetter: - Med ekstra busser som skal ut i trafikken, kan det også bli travelt på veiene rundt stasjonene på Østlandet.

– Det er også viktig å sjekke detaljene for reisen din i forkant, for den kan endre seg underveis, og fra hva du har vært vant til, sier Hansen.

For oppdatert informasjon om din reise, se reiseplanleggerne til Entur og togselskapene. Når du er klar til å reise kan du også finne sanntidsinformasjon i NÅ-appen, som du kan laste ned gratis.

Her skal Bane NOR arbeide i påsken 2022:

Asker - Sande/Mjøndalen: 9. april til og med 17. april - stengt mellom Asker og Sande

Oslo S – Asker-Spikkestad/Mjøndalen/Sande: 14. april til og med 17. april - stengt mellom Spikkestad og Oslo

Oslo S – Rygge/Kråkstad: 14. april til og med 17. april

Skøyen stasjon spor 3 og 4: stengt 9. april til og med 13. april (sporendringer og enkelte innstillinger)

Arbeidene påvirker Flytoget, Go-Ahead og Vy. Senest kl. 06.00 på 2. påskedag kjører alle togene som normalt igjen.

Dette skjer på strekningene:

Rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel fortsetter, dette arbeidet er viktig for å opprettholde driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Drammen stasjon/ Vestfoldbanen:9. april til og med 17. april: Drammen stasjon stengt.

Bane NOR jobber på Drammen stasjon med arbeider knyttet til byggingen av dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Dette vil gi kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen.

Skøyen stasjon:9. april til og med 13. april er spor 3 og 4 stengt.

Bane NOR fornyer og vedlikeholder stasjonen. I påsken byttes og fornyes spor og sporveksler for å redusere feil og gi bedre punktlighet.

Østfoldbanen:14. april til og med 17.april: Stengt fra Oslo S til Moss/Rygge og Oslo S til Ski/Kråkstad.

På Østfoldbanen benyttes påsken til både vedlikeholdsarbeid og til utbygging av nye Ski stasjon og Follobanen som skal halvere reisetiden mellom Oslo og Ski.

Annet: Trafikverket, Sveriges jernbaneeier, melder om arbeider og stengning mellom Halden og Gøteborg.

Fullstendig liste over arbeider på jernbanen i år: https://www.banenor.no/Nyheter/naboinformasjon/innhold/2021/oppgrader/

Sommeren 2022

Også til sommeren blir det omfattende arbeid på Østlandet som vil påvirke de som reiser med Vy, Go-Ahead, Flytoget og SJ Nord. Det kommer mer informasjon i løpet av mai, men her er tidsperiodene og banestrekningene der togtrafikken stopper:

Oslo S – Gjøvik: 17. juni til og med 19. juni

Oslo S – Rygge/Rakkestad: 25. juni til og med 7. august

Sandvika – Asker: 2. juli til og med 31. juli (berører kun lokaltog L1)

Asker – Spikkestad/Gulskogen/Sande: 2. juli til og med 31. juli

Gardermoen – Hamar: 9. august til og med 4. september