Vi håper Statsforvalteren vil se på vår søknad med blidere øyne enn sist. FrP har i mange år kjempet om å få dette til. Det er ikke lenge siden Høyre i Asker stemte imot søndagsåpne butikker. Mer overraskende var det at også Ap støttet dette forslaget nå. De stemte imot søndagsåpne butikker i Sætre og Tofte, kun for få år siden.

Vi argumenterte for den gangen også med et bredt spekter, og vi gjør det også nå. Argumentasjonen er mye det samme, men er forsterket som følge av korona-situasjonen hvor mange flere nå ferierer i eget land og oppfordres til det.

Søndagsåpne butikker på steder som Sætre og Tofte vil gjøre det enda mer attraktivt å ta turen ut til søndre Asker for kortreiste ferier, og dagsbesøk til vår attraktive kyst. Søndagsåpne butikker vil gjøre det lettere å feriere i eget land, og fortsatt med mulighet for å holde god avstand til hverandre. Vi har en lang kystlinje og god plass.

Asker er den kommunen i indre Oslofjord med mest hytter. Med over 4000 registrerte fritidsboliger er Asker også den 12. største hyttekommunen i landet totalt sett. I tillegg kommer alle de som bruker sine fritidsbåter i indre Oslofjord.

Antall fritidsbåter har økt voldsomt siste året og det selges båter nå som aldri før. Mange av disse har sin hjemmehavn i Oslofjorden, og som gjerne besøker våre farvann i helgene med utflukter i Vestfjorden rundt Sætre, og Tofte med mange yndede utfartssteder og ankerplasser.

Både båtfolket, hytteturister og dagsbesøkende reiser gjerne innom våre to tettsteder for en hyggelig opplevelse og handel. I tillegg fremstår nå Sætre som et helt nytt sentrum, og med mange butikker som har hatt en vanskelig oppstart. Disse trenger også muligheten for økt omsetning i en viktig turistsesong. Sætre er også i konkurranse med Drøbak om båtturistene, og Drøbak har fått lov til å holde søndagsåpent. Derfor blir det enda mer underlig om Statsforvalteren nok en gang skal sette foten ned for vårt ønske.

Det er over 85 kommuner som hadde fått definert steder som typisk turiststed, og dermed muligheten for å holde søndagsåpent. Det totalt antall besøkende til Tofte og Sætre burde klart gi oss den samme muligheten.

Vi har forståelse for at mange ikke ønsker seg generell søndagsåpne butikker. Spesielt for store handelssentre, hvor butikker da blir pålagt å holde åpent når senteret er åpent. Men dette blir litt annerledes i Sætre og Tofte, hvor butikkene selv kan bestemme. Derfor bør vi gi de den muligheten når også handelsstanden selv ber om det.

Les også:Endelig kunne Grete fra Åros se folk strømme til det nye tilbudet: – Dette er stort

Vi hører ofte om hvor viktig det er for ungdommen å tidlig få komme seg ut i jobb og prøve seg i arbeidslivet. Derfor var tilgang på sommerjobber veldig viktig. Ved å holde søndagsåpent ser vi at disse butikkene da trenger ekstrahjelp, og ofte ansetter lokal ungdom som har tid og lyst på litt arbeidserfaring og gleden av noen egenhendige opparbeidede lommepenger.

FrP er glade for at vi nå har fått en stor politisk oppslutning rundt det å søke søndagsåpne butikker i Sætre og på Tofte. Vi håper Statsforvalteren også ser det og de argumentene vi har ført, og spesielt i denne koronasituasjonen hvor vi alle oppfordres til å feriere i eget land. Her gir vi muligheten til nettopp det og med kortreist ferie til indrefilen i Viken, selve solkysten. Vi deler den så gjerne med flere.