Mulighetsstudien som ble presentert i formannskapet på tirsdag viste en «alt i en-pakkeløsning» for et fantastisk oppvekstsenter for barn og unge i Sætre området.

Dette er et Kinderegg for hele området rundt Sætre. Endelig ser vi løsningen for ny barneskole, ny ungdomsskole og ny turnhall,

Høyre i tidligere Hurum, og nå Asker Høyre, har jobbet målrettet med å finne en god løsning for både ny barneskole på Sætre og også en felles ungdomsskole for elever i Sætre/Åros området. En ny turnhall i Asker syd har også lenge stått på vår prioritetsliste. Og nå kan vi endelig få på plass alt på en gang.

Kommunedirektøren har utredet flere tomtealternativer, både ved Beston mot Skatvedt, den gamle videregående skoletomta i Åsveien og på Grytnes ved ungdomsskolen. Grytnes kommer best ut på alle parametre. Den gir minst naturinngrep, den har flotte uteområder, tomta er stor nok til to skoler, en liten idrettshall og en egen turnhall, i tillegg til at det gir en glimrende mulighet til å samarbeide med Graabein og hallen som allerede ligger der. Naturområdet rundt, med turløyper og skiløyper, er også positivt.

Ja, kommunedirektøren har varslet et stramt budsjett med flere investeringsprosjekter som blir skjøvet frem i tid, men vi kommer gjerne med en budsjettlekkasje. Dette er et av få prosjekter som foreslås igangsatt, og også fremskyndet.

Sætre skole trenger sårt en ny skole og det er behov for en ny turnhall. Så her vil reguleringsarbeidet starte umiddelbart, med tanke på ferdigstillelse allerede i 2026. Tanken er å bygge barneskolen med hall og turnhall først, for deretter å flytte elevene på ungdomsskolen ned på den gamle barneskolen, mens ny ungdomsskole bygges.

Med dette forslaget håper vi virkelig at Viken fylkeskommune vil kunne gi dispensasjon til turnforeningen i Åros, slik at de kan få fortsette i deres leide lokaler frem til ny turnhall står ferdig.

Asker kommune er tuftet på FNs bærekraftsmål. Ambisjonene om en klima- og miljøvennlig politikk gir seg nå utslag i konkrete prosjekter. Prosjektering og bygging av denne nye skolen vil som den første i sitt slag gjennomføre konkrete klimaanalyser som skal gi føringer for selve prosjektet.

Les også: Nye skoleplaner i Sætre kan bli redningen for turnere som står uten hall: – Tror på en løsning

Dette vil bli et flott anlegg for så mange, og vi vil sørge for at det vil bli en bred medvirkningsprosess underveis i prosessen, der alle aktører kan komme med innspill til prosjektet. Brukerne (elever, lærere, idrett, kultur og flere) skal få komme med innspill så tidlig som mulig.

Les også:

Dette er virkelig flere kinderegg på en gang, og det er gledelig at vår sammenslåtte kommune kan virkeliggjøre drømmen om et stort oppvekstsenter i Sætre. Vi jobber for gode tjenester og vekst og utvikling i hele kommunen, og dette er nok et eksempel på at vi får til mere sammen, enn hver for oss.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt