I forrige uke kom de offisielle lesertallene for norske avishus – tall som offentliggjøres hvert halvår. Her viser tallene at RHA har økt antall lesere med 800 det siste året, men med hele 1 100 det siste halvåret, etter en liten nedgang for et halvt år siden. RHA har nå 13 000 lesere. Den andre avisen som kommer ut i Asker, Budstikka, hadde et betydelig redusert lesertall, lik trenden for de fleste norske aviser nå.

Denne uken kom opplagstallene som sier hvor mange aviser som selges – enten det er papiravis eller et digitalt abonnement.

Etter en liten nedgang for et halvt år siden, kan RHA igjen vise til en solid økning i opplaget det siste halvåret med 58 abonnement. Det godkjente totalopplaget er nå på 5 870.

Budstikka gikk fram med 570 i opplag det siste halvåret og har nå et totalopplag på 23 961.

Nina (42) er ikke den eneste som har savnet dette: – Måtte til Holmen eller Asker

Økte over 20 prosent

Begge de to avisene i Asker har hatt en eventyrlig opplagsutvikling de siste årene.

Kommunene Røyken, Hurum og Asker ble slått sammen til én kommune fra 1. januar. Ser vi på opplagstallene til de to avisene fra 2019 og fram til i dag, kan begge avisene vise til en økning på over 20 prosent.

Budstikka hadde et godkjent opplag på 19 607 i 2018. Opplagstallet i dag betyr en økning på over 22 prosent i opplaget på disse årene.

For RHA er tallene like hyggelige. Opplaget i 2018 var på 4 895. Det godkjente opplaget i dag er på 5 870 – en økning på over 20 prosent.