Søkte om 16 millioner kroner til videre satsing på et mer likeverdig helsetilbud til barn og unge - får åtte

Asker har søkt om 16 millioner kroner for å utvikle en likeverdig og helhetlig helsetjeneste bor barn, unge og familier, men får kun drøyt åtte millioner kroner fra staten.