I ett nytt lengre leserinnlegg harselerer Holter-Schøyen med min uvitenhet om miljø, klima og samferdsselsspørmål utvalget hennes har satt på kartet siden 2015.

Kampanjepolitikk

Samtidig som hun gjennom sitt innlegg stadfester det faktum at utvalget hennes nettopp utelukkende har drevet med kampanjepolitikk, med lite gjennomføring og handling. Jeg syns det er prisverdig at hun faktisk er ærlig om dette.

Jeg lover å vekke Aspås Hansen 

Faktum er at det har skjedd mer i prosessen rundt arbeidet med gangveiløsning fra Akershus grense til Røyken (Bøveien), etter FrPs interpellasjonsvedtak før jul, enn det som har skjedd under utvalgets virkeperiode på snart 4 år. Da er det egentlig helt uinterresant for meg om Holter-Schøyen har vært «opptatt» av dette.

Små, men viktige ting

Utvalgslederen har helt rett når hun påstår at Fremskrittspartiet er opptatt av de små tingene, men de viktige tingene. At nye skoler i Bødalen blir bygget i et klimavennlig perspektiv er fint, men for folk flest er det aller viktigst at barna deres faktisk har en skole av høy kvalitet å gå til. Det er også kommunens kjerneoppgave.

Satsing på jordvarmeanlegg på kommunale bygg og fokus på økt frekvens på hurtgibåt mot Oslo har et bredt politisk Røyken jobbet frem også lenge før denne kommunestyreperioden.

Den som sover synder ikke 

Det påstår videre følgende:

”Vi er jo i gang med gang- og sykkelveien mellom Slemmestad og Nærsnes! I tillegg til gang- og sykkelveien mellom Midtbygda og Slemmestad.”

Det er mye snø ute nå og jeg ser ikke like godt som jeg gjorde før, men med det tempoet utvalget jobber i må vi nok godt inn i Nye Asker og Viken fylkeskommune før vi ser noe gravemaskiner her.

Gang- og sykkelvei: - Hvem er det som har sovet? 

La meg bare slå det fast, jeg håper utvalget lykkes med gjennomføring av utbyggingsplanene for gang- og sykkelveier i Røyken. Men foreløpig kan det se ut som det har kommet for mange klimatiske skylapper i veien.