Snekkerfirma fra Heggedal åpnet konkurs, fem foretak slettet eller oppløst sist uke

Antall konkursåpninger fortsetter å holde seg på et lavt nivå uke for uke i Asker.