– Vi har fått tilsagn om hele søknadsbeløpet. Det er en flott julegave til Historielaget. Pengene skal brukes til å dekke kostnader til elektriske installasjoner, verktøy, utstyr og maskiner og materiell, samt kostnader til bygging av esse. Vi tar sikte på å markere innvielse og åpning med hornmusikk, fyr og flamme i løpet av første halvår neste år, sier leder Per Olav Berg i Historielaget.

I ett års tid har fem medlemmer i dugnadsgjengen brukt ca 1300 timer på å bygge det 50 kvm store verkstedet på Bygdetunet på Hernestangen.

– Vi har fått mye skryt av naboer og tilreisende til friarealet om hvor fint den nye bygningen glir inn i miljøet som var her tidligere. Med granitt i grunnmur og panel i gammel stil ser nybygget ut som om det har stått her bestandig, sier Per Olav Berg.