Når Pensjonistpartiet i nye Asker møter velgerne, får vi stadige høre at det å stemme på små partier, er en bortkastet stemme. Det vil vi gjerne få gi et svar på.

Høy alder gir mye livserfaring

De eldre blir godt ivaretatt i de eksisterende partier, sies det. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Sannheten er at vi tydeligvis er for gamle til å stå på nominasjonslistene til de andre partiene. Særs iøynefallende er det når vi ser på listene til stortingsvalget.

Tenk for et samfunnssløseri av livserfaring.

De små partiene bidrar også til mer demokrati. Flere kan være med på å påvirke det samfunnet vi lever i, noe som styrker oppslutningen om politisk arbeid. Små partier er dermed en sikkerhetsventil for demokratiet når store partier ikke makter å inkludere holdninger og synspunkter til de velgerne som tradisjonelt hører til i partiet.

Dette var da også bakgrunnen til at Pensjonistpartiet ble grunnlagt; og det er slik demokratiet bør fungere.

Høye- og Venstreaksen

Det kan være vanskelig for småpartier ikke å forholde seg til den ideologiske høyre/venstreaksen som fortsatt er den dominerende skillelinjen i norsk politisk debatt. Men Pensjonistpartiet har funnet sin plass i det politiske landskap uten ideologisk tilknytning til verken venstre eller høyre. De store ideologiske blokkene er svekket, og det gir de små partiene større mulighet til å fremme sin politikk ved å komme i en vippeposisjon. Det har vårt parti klart i mange kommuner.

Noen vil kalle Pensjonistpartiet for et nisjeparti. Det samme kan vel i bunn og grunn gjelde de fleste politiske partier. Som et ansvarlig politisk parti vil Pensjonistpartiet særlig arbeide med de sakene som står de eldre nært. Helse og omsorg er et av kjerneområdene våre. Også mindre og mindre pensjon gjennom de siste 4 årene føles mer og mer urettferdig for de eldre. Men partiet har i tillegg et fullverdig program på de fleste områder og går inn i politiske debatter på alle nivåer.

Hvor er så de andre partiene som kan stille på barrikadene og kjempe for de eldre i samfunnet?

Jo da, vi hører de hvisker i krokene når det er valg, men deretter toner velviljen ut til intet.

En stemme til Pensjonistpartiet vil bidra til at vårt parti kan få innflytelse og bidra med den enorme erfaring og kunnskap som de eldre representerer i Asker.

Eldreomsorgen i nye Asker

Nye Asker – Norges beste sted å bli eldre?