9. februar, vedtok Stortinget å oppheve kravet om obligatorisk helseattest for bilførere over 80 år og fra 1. august, skulle forslaget «settes ut i livet». Heldigvis tok samferdselsminister Knut-Arild Hareide styringen og ønsker å se nærmere på saken.

– Jeg lurer på om politikerne, med Arne Nævra fra SV i spissen, noen gang har måttet forholde seg til eldre bilførere med dårlig syn, dårlig hørsel, begynnende demens eller andre sykdommer?

– Jeg fornyet førerkortet et par uker før jeg fylte 80 år og følte meg slettes ikke «diskriminert eller stigmatisert», slik den samme Arne Nævra mener vi 80 åringer føler det, når vi må ha helseattest! Hvor i all verden har han det fra? Hos fastlegen fikk jeg bekreftet at jeg fylte kravene i helseattesten, noe jeg selvfølgelig ble glad for.

– Førerkortet er viktig, også for oss eldre, men jeg har opplevd hva det betyr av sorg og smerte for en som måtte oppgi førerkortet, og det var ganske tøft. Det er derfor direkte uansvarlig å flytte ansvaret over til de pårørende og de eldre selv. Det er en stor belastning, som ofte fører til konfliktsituasjoner, som er tunge å bære for begge parter. Når det er sagt, er det enhver bilførers ansvar, ung eller gammel og til enhver tid, å oppfylle helsekravene og selv melde fra om sykdom etc., som kan lede til tap av førerkortet, hvor tøft det enn er.

– Jeg har fått med meg at Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Legeforeningen og Optikerforbundet går imot en slik lovendring.

– Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk sier det så riktig, at en helseattest er et HELSETILTAK og ikke et ELDRETILTAK.