Med henvisning til Tonje Laviks siste debattinnlegg tirsdag 20. august, synes jeg det nå er på tide at man slutter å beklage seg over at kommunen har tatt et skikkelig kulturløft ved å reise dette flotte kulturbygget som samtidig gir et av kommunens 2 store tettsteder et kirkebygg som lenge har vært savnet.

Det nytter ikke å dra kredittkortet 

Å reise et slikt anvendelig kombinasjonsbygg som kan dekke flere funksjoner og behov, kan snarere sies å være god økonomisk disponering enn ekstravagant pengesløsing slik Laviks innlegg synes å hentyde til (sitat: «overdådig bygg»).

Spikkestad kirke og kultursenter - en viktig arena i lokalsamfunnet 

Røyken bygger nye skoler for mange hundre millioner. Vær heller stolt av kommunens nye kulturelle storstue enn å snakke den ned ved henvisning til andre kommunale vedlikeholdsbehov m.m. som alltid vil være der og alltid kan trekkes fram som forsømte prioriteringer.

Pengesløsing = Teglen