I dag leser jeg i RHA at etterslep i vedlikehold av tog kan føre til togkrise for norske passasjerer - Spikkestadbanen er berørt.

Etterslep i vedlikehold kan føre til togkrise for norske passasjerer - Spikkestadbanen berørt 

Daglige problemer på grunn av gammelt materiell

For oss som tar toget og Spikkestadbanen er dette gammelt nytt, men nå fikk vi det svart på hvitt: Togparken i Norge blir stadig eldre, og NSB opplever daglig problemer på grunn av gammelt materiell. Dette er enda et resultat av fragmenteringen i jernbanesektoren og vi i De Grønne mener at sånn kan vi ikke ha det.

Allerede i mars fikk jeg kaffen i halsen da NSB kunngjorde at de skal skifte navn til Vy, noe som er anslått å koste rundt 280 millioner. Det skjedde dagen etter at Aftenposten avdekket at mange togsett står stille fordi man ikke tar seg råd til bemanning. Hvor er logikken i at man kan bruke hundrevis av millioner på et navnebytte, samtidig som man ikke har råd til å ansette flere konduktører?

Norske tog er utsolgt

Nå får vi i tillegg vite at Norske tog er utsolgt, de har ikke mer å gå på, selv om lokaltogene sårt trenger oppgradering. Vi snakker om tre milliarder i etterslep. Samferdselsministeren synes ikke å ha hastverk med å få på plass marsjordrene. Vi lever i et av verdens rikeste og teknologivennligste land, så rotet i jernbanesektoren er resultat av politiske feilprioriteringer.

Tog er spesielt viktig for Nye Asker som har mange pendlere og som preges av stor trafikktetthet, overbelastede tilfartsveier, busser som står i samme kø som bilene og overfylte tog i rushtiden. Vi trenger å kunne stole på at Spikkestadbanen går, og det ofte.

Hvorfor ansetter vi da ikke folk for 280 millioner, tar alle togene i bruk og sørger for hyppigere avganger og færre forsinkelser? Hvorfor tegnet vi ikke en ny stor togkontrakt for lenge siden for å vedlikeholde og erstatte gammelt materiell? Det hadde tjent folk i Røyken, Hurum og Asker!

EUs jernbanepakke 4

Regjeringen har lovet bedre togtilbud i mange år, men resultatene uteblir og det satses videre på sentralisering og privatisering bl.a. ved innføring av EUs jernbanepakke 4. Jernbanepakken vil ikke gi et bedre togtilbud, men en mer fragmentert jernbanesektor.

På Stortinget stemte De Grønne imot at Norge skal innføre EUs jernbanepakke 4 i norsk lovverk. Det Norge trenger er flere tog og skinner, ikke flere papirmøller. Istedenfor å bruke milliarder på omorganisering, oppsplittinger og nye administrative nivåer foreslår vi en massiv satsing på lyntog, Intercity og lokaltogene her og nå.

Miljøpartiet De Grønne står sammen med resten av den europeiske grønne bevegelsen i sin motstand av pakken, som innebærer en liberalisering uten hensyn til å sikre et bedre tilbud for passasjerene eller gode vilkår for de ansatte.

Norsk jernbane trenger en hestekur

Norsk jernbane trenger en hestekur, men fragmentering av tilbudet er ikke riktig medisin. Det ser vi av de siste nyhetene om togkrise. Tog må bli et reelt alternativ til luft og vei, og da trenger Norge en massiv forbedring av infrastruktur, materiell og anlegg, og vi trenger det nå.

Jeg håper at folk lar seg irritere over at togsett står stille, bemanning ikke økes og kontrakter ikke tegnes umiddelbart. Det finnes muligheter og kapasitet som kan gi oss flere avganger og tryggere drift på hele Østlandet nå. Det er mulig å fremskynde bestilling og reparasjon av tog for å sikre lokaltogtilbudet. Det som mangler er politikere som vil prioritere togpendlerne.

Vi i De Grønne vil heller satse på å gjøre kollektivtransport tryggere, billigere og bedre og sørge for flere avganger der folk trenger det, enn å bytte navn på selskaper, spare penger på ansettelser og fragmentere jernbanen. Kom igjen regjeringen, la Spikkestadbanen skinne igjen!