Slik vil kommune og næringsforening hjelpe lokalt næringsliv