Gå til sidens hovedinnhold

Slik skal veivesenets korona-millioner brukes i øst

Artikkelen er over 1 år gammel

Vegvesenet planlegger å bruke over 187 millioner kroner av regjeringens «Krisepakke 3» til en rekke strakstiltak i Oslo, Viken og Innlandet. 

– Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Cato Løkken – som er sjef for Drift og vedlikehold øst i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Mange av tiltakene skal spres utover og er ikke fordelt på kommunenivå i Oslo og Viken. Derfor kan jeg ikke si noe konkret om hva som vil bli utført i Asker. Det kan bli snakk om både asfaltering, veimerking og sikring langs veiene, sier Løkken.

«Krisepakke 3», som Stortinget vedtok før påske gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål nasjonalt.

På denne måten bidrar vi til å opprettholde økonomisk aktivitet i en spesiell tid, samtidig som vi forbedrer veiene våre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Slik skal korona-pengene brukes i Øst:

 • 25 mill. ekstra til asfalt og veimerking i Viken
 • 8 mill. ekstra til asfalt og veimerking i Innlandet
 • Nytt radaranlegg Knutstugugrove i Lom
 • Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet
 • Rehabilitering av støyskjermer i Oslo og Viken
 • Utbedring av skader på E16 Hønefoss-Nes
 • Utbedring av Rv 2 ved Grue kirke
 • Forsterkning av Rv 3 nord for Atna
 • Rehabilitering av støyskjermer i Innlandet
 • Rassikring E6 Gudbrandsdalen
 • Rehabilitering/etablering av driftsbommer i Oslo og omheng.
 • Flomsikring på Rv 7 i Flå
 • Utbedring av stikkrenne på Rv 22
 • Utbedring av stikkrenne på Rv 35 i Åmot
 • Forsterkning av eksisterende vei E & Selsverket
 • Forsterkning av eksisterende vei E136 Lesja
 • Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen
 • Oppgradering toalettanlegg på Rv 7 Haugastøl
 • Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold
 • Rehabilitering av støyskjermer på E134 Kongsberg
 • Rehabilitering av støyskjermer på Rv 35 Åmot
 • Rehabilitering av viltgjerde på E16 Roa-Gardermoen

Tiltak for hele landet

Pengene kommer hele landet til gode.

– I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Av de 600 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler.

Vegvesenet er klare med flere nye prosjekter og tiltak.

– Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter raskt. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, sier Laksforsmo.

Kommentarer til denne saken