Slik blir Korona-hverdagen i Asker: – Forbudt å besøke omsorgsinstitusjoner

KLAR TALE: Kommunedirektør Lars Bjerke var tydelig på restriksjonene sammen med ordfører Conradi og kommunelege Grepp.

KLAR TALE: Kommunedirektør Lars Bjerke var tydelig på restriksjonene sammen med ordfører Conradi og kommunelege Grepp. Foto:

Asker kommune informerte torsdag om hvordan lokalsamfunnet skulle fungere den nærmeste tiden.

DEL

På grunn av de siste dagers utvikling av den alvorlige situasjonen med koronasmitte ble det innkalt til pressebrifing om Asker kommunes tiltak torsdag ettermiddag.

Les også: Asker kommune: – Det er spredning i alle aldre

Ordfører Lene Conradi, kommunedirektør Lars Bjerke og kommuneoverlege Meera Prakash Grepp var til stede.

Skole og undervisning

Der kom det fram klare restriksjoner som også fulgte de nasjonale restriksjonene som kom tidligere torsdag. Skolene og kommunens elever er blant dem som vil få fjernundervisning.

– Asker kommune Legger til rette for fjern- og hjemmeundervisning for elever. Vi er i gang med å tilrettelegge dette gjennom Google Classroom. Vi har gode systemer som gjør dette mulig, men krever god planlegging. Alle med et særskilt omsorgstilbud og som trenger tilrettelegging i denne gruppen vil få dette, sier Bjerke.

For foreldre som har en samfunnskritisk jobb skal det tilrettelegges for skole- og barnehageplass for elever fra 1. til 4. trinn og barnehagebarn så lenge de ikke har omsorgspersoner hjemme. Regjeringen anbefaler at omsorgspersonene ikke skal være besteforeldre.

Det er tydelige restriksjoner og forbud når det kommer til helse- og omsorgssektoren

– Det blir i forbudt å besøke kommunens omsorgsinstitusjoner, sykehjem og eldrehjem med unntak av besøk som er helt nødvendig. Hvis besøk skal gjennomføres må man ha særskilt avtale og besøkene skal gjennomføres i egne soner.

– Vi planlegger egne prøvetakingspunkter når kapasiteten ved legevakt er sprengt. Vi har planer om å lage to punkter for dette i kommunen. Vi vil opprette en alternativ legevaktsfunsksjon for å skjerme Koronapasienter fra andre. Dette også for å avlaste fastleger, sier Bjerke.

I hjemmetjenesten er det vanlig tjeneste, men de tar også sine forholdsregler med tanke på smittevern.

Det vurderes fortløpende å avlyse eller redusere dagsentre for eldre. alternativt tilby ambulerende tilsyn hjemme. Det er også besluttet å avlyse arbeid- og aktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne for å skjerme denne sårbare gruppen. Det vil bli tilrettelagte tilbud til disse.

Kultur, idrett og kommunale tjenester

Asker kulturhus og Sekkefabrikken stenges, alle badene stenges i sin helhet. Alle med øyeblikkelig virkning. Bibliotekene vil kun tilby utlån elektronisk. Kommunen anbefaler hjemmekontor for egne ansatte som har mulighet til dette. Ansatte i skole og barnehage kan også bli vurdert brukt i helsetjenesten ved behov.

Innbyggerservice skal opprettholdes, men det vil innføres begrensninger til tjenester og det vil i hovedsak være digital kommunikasjon.

Alle utesteder, puber, restauranter, kafeer og kantiner stenges, men kan holdes åpne hvis de besøkende kan holdes én meter fra hverandre.

Rådhuset stenges for publikum og all møtevirksomhet bortsett fra formannskap innstilles. Det betyr at også kommunestyret i mars er avlyst. Det blir likevel muligheter for å se formannskapet på stream på kommunens hjemmesider.

Asker følger naturlig nok også de nasjonale restriksjonene som kom ut tidligere torsdag;

– Alle skoler og læresteder stenges. Alle som har vært utenlands, må i karantene, unntatt de som har vært i andre nordiske land. Ingen i helsevesenet får reise utenlands i det hele tatt ut april. Alle utesteder må kunne sørge for en meter mellom besøkende, det samme gjelder for arbeidsplasser som fortsatt holdes åpne.

– Besteforeldre skal ikke passe barnebarn som må være hjemme. Folk som har kritiske funksjoner i samfunnet, for eksempel innen helsevesenet, skal få hjelp til barnepass.

– Det blir dessuten forbudt med kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrett både innen- og utendørs. Svømmehaller og treningssentre stenges, det samme gjelder frisører og velværesalonger.

Dette gjelder i første omgang fram til og med 26. mars, mens forbudet for utenlandsturer for helsepersonell gjelder ut april.

Artikkeltags