Slik beskyttes passasjerene

Vys buss for tog kjører med halv kapasitet. Målet er å sørge for å holde folk unna hverandre og hindre korona-smitte.