Utforskeren Kanvas-barnehage miljøsertifisert

MILJØFYRTÅR: De syv Kanvasbarnehagene i Røyken har fått miljøsertifisering og i dag var ordfører Eva Norén Eriksen i Utforskeren barnehage for å overrekke synlig bevis på dette til daglig leder Eirik Hjortland.

MILJØFYRTÅR: De syv Kanvasbarnehagene i Røyken har fått miljøsertifisering og i dag var ordfører Eva Norén Eriksen i Utforskeren barnehage for å overrekke synlig bevis på dette til daglig leder Eirik Hjortland. Foto:

De syv Kanvas-barehagene i Røyken har blitt Miljøfyrtårnsertifisert. Utforskeren Kanvas-Barnehage på Slemmestad var den første som i dag fikk overlevert det synlige beviset på sertifiseringen.

DEL

Ordføreren ble møtt med sang og omvisning i barnehagen i forbindelse med overrekkelsen. Assistent Myléne Selvik fortalte om «ugle- og naturvaktprosjektet» som har fokus på natur og miljø. Det er dette barna i denne barnehagen har jobbet med.

Utforskere barnehage nå er den første av i alt sju Kanvas-barnehager i Røyken som har fått denne godkjenningen. De andre barnehagene i Røyken er Paletten, Spikkestad, Midtbygda, Frydenlund, Torvbråten og Kjekstadmarka Kanvas-barnehager og vil få overrakt bevis på at de er Miljøfyrtårn i løpet av oktober.

Utviklet sin egen modell

Etter inspirasjon fra Vinmonopolet har Kanvas utviklet sitt eget digitale Miljøovervåkningssystem som gjør både rapporteringen og oppfølgingen av de ulike parameterne enklere for både hovedkontoret og barnehagene.

Hovedkontormodellen flytter en del av rapporteringen til hovedkontoret, slik at barnehagene i større grad kan fokusere på miljøpedagogikken med barna.

Et av hovedmålene for miljøsertifiseringen av barnehagene er å vekke barnas nysgjerrighet, utforskertrang og lyst til å lære om miljø og bærekraft.

– Barna er framtiden og det er avgjørende å gi kunnskap og skape engasjement for bærekraft allerede i barnehagealder, sier daglig leder i stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Ambisjonen med den nye sertifiseringsmodellen for barnehager har vært å gjøre det enklere for barnehageaktører som ønsker å redusere sitt fotavtrykk og utvikle miljøarbeidet i barnehagen.

Bærekraftig utvikling

Stiftelsen Miljøfyrtårn lanserte i september en idébank for barnehager der de i samarbeid med Kanvas har samlet sammen gode pedagogiske miljøtiltak som tilbyr barn i barnehagene begreper, inntrykk og opplevelser som bidrar til deres holdninger og handlinger knyttet til miljøvern og bærekraftig utvikling.

Artikkeltags